Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakultetas įgyvendina „Erasmus+“ strateginių partnerysčių programos projektą „Forum-Romanum“ (2015-1-LT01-KA204-013494) koordinatoriaus teisėmis. Projekto šalys-partnerės Vengrija (MOSTart Nemzetkozi Kulturalis Kozcelu Egyesulet); Bulgarija (United Youth Council Association) ir Italija (Associazione Nazionale per la Promozione e la Ricerca della Cultura Teatrale nella Scoula e nel Sociale).

Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakultete 2016 m. sausio 21-22 d. lankėsi tarptautinio projekto „Forum ROMAnum – Interactive Theatre Games Inclusing Roma Minorities“ partneriai iš Bulgarijos, Italijos ir Vengrijos. Projekto partnerius pasveikino Fakulteto dekanė Vaiva Juškienė, kuri palinkėjo projekto grupės nariams produktyvaus darbo ir gerų rezultatų.

Pirmojo susitikimo metu projekto vadovas Mikas Balkevičius pristatė tikslus, uždavinius, veiklos tvarkaraštį, finansų administravimo dalykus. Projekto partneriai susitarė dėl tolesnės veiklos programos, kuri bus įgyvendinama per artimiausius pusę metų.

Projekto tikslas – sukurti metodinius instrumentus, skirtus edukacinių veiklų organizavimui su romų bendruomenės atstovais, panaudojant teatrinius žaidimus ir inscenizacijas. Projekto metu kuriami inscenizacijų ir žaidimų organizavimo metodiniai gidai, kurie bus skirti socialinių pedagogų ir specialiųjų centrų darbuotojams, dirbantiems su romų bendruomenėmis. Parengta medžiaga padės organizuoti metodinę pagalbą, siekiant palengvinti komunikaciją su romų bendruomenės atstovais bei geriau suprasti ir spręsti romų bendruomenės problemas.

Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakulteto Socialinės pedagogikos programos dėstytojams ir studentams ši projektinė patirtis suteiks naujų didaktinių žinių, kaip geriau organizuoti neformaliojo ugdymo(si) veiklas dirbant su romų vaikais specialiuose dienos centruose.

Foto1

Foto2

Foto3