Nuolatinės sesijinės ir ištęstinės studijos

Nuolatinių sesijinių studijų organizavimo tvarka

Nuolatinių sesijinių studijų trukmė 3 metai, apimtis – 180 kreditų.
Vienerių studijų metų apimtis 60 kreditų.
Nuolatinės sesijinės studijos organizuojamos sesijomis. Mokslo metus sudaro du semestrai: rudens ir pavasario. Rudens ir pavasario semestre organizuojama po dvi sesijas, kurių metų vyksta paskaitos, konsultacijos, atsiskaitymai.
Šias studijas gali rinktis tie stojantieji, kurie dirba arba planuoja dirbti ar dėl kitų priežasčių nori studijuoti mažesniu intensyvumu.

Nuolatinės sesijinės studijos studentui suteikia galimybę derinti studijas ir darbą. Kiekvienai sesijai yra lanksčiai sudaromas tvarkaraštis, derinant su studentų poreikiais, pvz., dalis tarpinių atsiskaitymų, egzaminų ir projektų yra laikoma savaitgaliais (penktadieniais ir šeštadieniais, t. y. pasibaigus sesijai). Pagal sudarytą tvarkaraštį studentai  dalyvauja paskaitose, praktikumuose, seminaruose, rengia ir gina projektus, laiko egzaminus. Dėstytojų paskaitos ir konsultacijos derinamos su e-mokymosi elementais, naudojant virtualias mokymosi aplinkas, todėl studentai daugiau studijuoja savarankiškai.

Studentų patogumui organizuojama:

  • konsultacijos nuotolinio mokymo Moodle aplinkoje;
  • individualios konsultacijos tarp sesijų;
  • konsultacijos elektroniniu paštu;
  • konsultacijos TEAMS aplinkoje.

Nuolatinės sesijinės studijos organizuojamos pagal Socialinio darbo, Vaikystės pedagogikos, Pradinio ugdymo pedagogikos studijų programas.

***

Ištęstinių studijų trukmė 4 metai. Studijų apimtis – 180 kreditų. Vienų mokslo metų ištęstinių studijų apimtis yra ne mažesnė kaip 30 ir ne didesnė kaip 45 kreditai per metus. Studijos ištęstine forma organizuojamos sesijomis, darbo dienomis vakarais, šeštadieniais; tarp sesijų studijuojama savarankiškai, konsultuojantis su dėstytojais, o sesijos metu organizuojamos paskaitos, praktikumai, praktikos ir vertinimas.

Vienerius mokslo metus sudaro du semestrai: rudens (rugsėjo 1 d. – sausio 31 d.) ir pavasario (vasario 1 d.- liepos 1 d.).

Ištęstinės studijos organizuojamos pagal patvirtintą ištęstinių studijų planą ir paskaitų tvarkaraštį.