Stojantiesiems

Į Vilniaus kolegiją priimami asmenys, kurių konkursinis balas ne mažesnis negu 2


  • Studentų priėmimo į Vilniaus kolegiją Pedagagogikos fakultetą 2018 m. Konkursinio balo dalykai ir svertiniai koeficientai

 

* – į ugdymo mokslų studijų krypties programų – Pradinio ugdymo pedagogikos, Socialinės pedagogikos, Vaikystės pedagogikos – valstybės finansuojamas studijų vietas privalomas motyvacijos įvertinimas. Motyvacijos įvertinimo vietą, datą ir laiką stojantysis renkasi pildydamas prašymą internetu.