Apie fakultetą

 

 

 

 

 

 

 

 


MISIJA

Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakulteto misija yra šiuolaikine ugdymo filosofija ir naujausiomis mokslo žiniomis grindžiamas aukštos kvalifikacijos ikimokyklinio ugdymo, pradinio ugdymo ir socialinių pedagogų, lietuvių gestų kalbos vertėjų bei socialinių darbuotojų, siekiančių nuolatos tobulėti, rengimas.

Fakulteto uždaviniai:

  • Rengti į praktinę veiklą orientuotus aukštąjį koleginį išsilavinimą įgijusius socialinių ir humanitarinių studijų krypčių specialistus, tenkinančius Vilniaus regiono ir visos Lietuvos ekonominius bei socialinius poreikius.
  • Ugdyti bendruosius studentų gebėjimus bei bendražmogiškąsias, pilietines vertybines nuostatas, būtinas absolventų darbui, tęstinėms studijoms bei nuolatiniam mokymuisi visą gyvenimą.
  • Organizuoti suaugusiųjų mokymą bei kvalifikacijos kėlimą.
  • Veiksmingai bendradarbiauti su šalies ugdymo įstaigomis bei gestų kalbos vertėjų centrais, užtikrinant modernų ir Europos standartus atitinkantį studijų procesą.
  • Didinti tarpkultūrinį atvirumą ir tarptautinio bendradarbiavimo aktyvumą su Europos bei pasaulio ugdymo bei kitomis socialinėmis institucijomis.

ISTORIJA

  • 1940 m. rugsėjo 1 d. Trakuose įkurta lietuviška Mokytojų seminarija.
  • 1957 m. Mokytojų seminarija perkelta į Vilnių.
  • 1958 m. pavadinta Vilniaus pedagogine mokykla.
  • 1991 m. reorganizuota į Vilniaus aukštesniąją pedagogikos mokyklą.
  • 2002 m. Vilniaus aukštesnioji pedagogikos mokykla reorganizuota į Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakultetą (PDF).

Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakultetas per septyniasdešimt gyvavimo metų parengė apie 8 tūkstančius specialistų.