Tarptautiniai ryšiai

Pedagogikos fakultetas dalyvauja tarptautinėse ES programose, tokiose kaip Erasmus+. Mainų programos metu studentai gali išvykti studijuoti ar atlikti praktiką į daugybę šalių. Fakultetas taip pat bendradarbiauja su užsienio aukštosiomis mokyklomis ir įvairiomis asociacijomis, siekiant tobulinti studijų programas, dėstytojų kvalifikaciją bei rengiant bendrus projektus.