Katedroje dirbantys dėstytojai

Aršavskienė Elida
Pareigos lektorė
Veikla Vokiečių kalba; Profesinė užsienio kalba (vokiečių)
Kontaktai e.arsavskiene@pdf.viko.lt

 

Barisea_bariseviciusvičius Andrius
Pareigos lektorius
Veikla Teksto vertimas; Vertimas žodžiu; Įvadas į kurčiųjų bendruomenę; Profesinė etika; Profesinės veiklos praktika; Pažodinis vertimas (LPD); Vadovavimas baigiamiesiems darbams; Studijų komiteto pirmininkas
Kontaktai a.barisevicius@pdf.viko.lt

 

Barkauskaitė Živilė
Pareigos lektorė
Veikla Socialinis darbas su šeima; Socialinis darbas su asmeniu; Socialinis darbas su grupėmis; Vadovavimas baigiamiesiems darbams
Kontaktai z.barkauskaite@pdf.viko.lt

 

m_danieliusDanielius Mantrimas
Pareigos lektorius
Veikla Kurčiųjų kultūra; Kalbotyra ir gestotyra; Lietuvių gestų kalbos pagrindai; Tarptautinė gestų kalba (LPD)
Kontaktai m.danielius@pdf.viko.lt

 

Grigelevičienė Danutė
Pareigos lektorė
Veikla Pažintinė  socialinio darbo praktika; Socialinio darbuotojo asistento praktika; Socialinio darbo praktika globojant mentoriui; Specializacijos praktika; Baigiamoji savarankiška socialinio darbo praktika
Kontaktai d.grigeleviciene@pdf.viko.lt

 

Grušauskaitė Agnė
Pareigos lektorė
Veikla Socialinė psichologija; Teisės psichologija
Kontaktai a.grusauskaite@pdf.viko.lt

 

r_martinelieneDr. Ilgūnė-Martinėlienė Rita
Pareigos lektorė
Veikla Socialinio darbo teoriniai pagrindai; Žmogaus ir vaiko teisės; Socialinis ugdymas; Socialinė veikla su jaunimu (LPD); Menų terapija (LPD); Vadovavimas baigiamiesiems darbams
Kontaktai r.i.martineliene@pdf.viko.lt

 

Ivanauskas Audrius
Pareigos lektorius
Veikla Bendroji ir raidos psichologija
Kontaktai a.ivanauskas@pdf.viko.lt

 

 t_ivanauskasIvanauskas Tomas
Pareigos lektorius
Veikla Lietuvių gestų kalba;
Kontaktai t.ivanauskas@pdf.viko.lt

 

dr. Jakavonytė-Akstinienė Agnė
Pareigos lektorė
Veikla Gerontologija; Socialinis darbas su paliatyvinės priežiūros pacientais
Kontaktai a.jakavonyte-akstiniene@spf.viko.lt

 

Januškevičiūtė Asta
Pareigos lektorė
Veikla Bendravimo psichologija; Socialinių projektų/programų rengimas ir administravimas; Socialinis darbas ir savanorystė bendruomenėje; Konfliktų valdymas (LPD); Vadovavimas baigiamiesiems darbams
Kontaktai a.januskeviciute@pdf.viko.lt

 

v_juskieneJuškienė Vaiva
Pareigos dekanė, lektorė
Veikla Komunikacija; Viešasis kalbėjimas (LPD);
Kontaktai v.juskiene@pdf.viko.lt

 

dr. Kačinaitė-Vrubliauskienė Dalia
Pareigos docentė, katedros vedėja
Veikla Specialybės kalba; Teksto supratimas ir raiška; Teksto logika; Tiriamojo projektinio darbo pagrindai; Mokslinio  darbo pagrindai; Kalbos kultūra ir stilistika
Kontaktai d.vrubliauskiene@pdf.viko.lt

 

r_kondratavicieneKondratavičienė Renata
Pareigos lektorė
Veikla Informacinės komunikacinės technologijos; Informacinių technologijų taikymas socialiniame darbe
Kontaktai r.kondrataviciene@pdf.viko.lt

 

Leistrumienė Sigita
Pareigos lektorė
Veikla Anglų kalba; Profesinė užsienio kalba (anglų);
Kontaktai s.leistrumiene@viko.lt

 

Dr. Liučvaitienė Aušra
Pareigos docentė
Veikla Ekonomikos ir verslumo pagrindai
Kontaktai a.liucvaitiene@ekf.viko.lt

 

 

Mačiuikienė Diana
Pareigos lektorė
Veikla Studijų įvadas ir profesinė etika; Socialinio darbo teoriniai pagrindai; Konsultavimas socialiniame darbe; Pažintinė  socialinio darbo praktika; Socialinio darbuotojo asistento praktika; Socialinio darbo praktika globojant mentoriui; Specializacijos praktika; Baigiamoji savarankiška socialinio darbo praktika; Vadovavimas baigiamiesiems darbams; Studijų komiteto pirmininkė
Kontaktai d.maciuikiene@pdf.viko.lt

 

Makauskienė Jūratė
Pareigos lektorė
Veikla Socialinė globa ir pagalba; Filosofija; Vadovavimas baigiamiesiems darbams
Kontaktai j.makauskiene@pdf.viko.lt

 

Pečiulienė Lina
Pareigos lektorė
Veikla Vadyba ir lyderystė
Kontaktai l.peciuliene@pdf.viko.lt

 

dr. Prakapas Romas
Pareigos docentas
Veikla Socialinių tyrimų metodologija
Kontaktai r.prakapas@ekf.viko.lt


d_rasciusRaščius Donatas
Pareigos lektorius
Veikla Darbo teisė ir civilinė sauga; Socialinio darbo teisės pagrindai
Kontaktai d.rascius@viko.lt

 

Simoniukštytė Aušra
Pareigos lektorė
Veikla Antropologija; Sociologija; Kultūrinė įvairovė socialiniame darbe; Socialinė atskirtis nuteistųjų grupėje
Kontaktai a.simoniukstyte@pdf.viko.lt

 

Stankūnaitė Genutė
Pareigos lektorė
Veikla Darbo teisė ir civilinė sauga; Civilinė ir darbo sauga
Kontaktai genute.stankunaite@pdf.viko.lt

 

Šoblinskas Valdemaras
Pareigos lektorius
Veikla Mediacijos įvadas
Kontaktai v.soblinskas@pdf.viko.lt

 

nikele Teresė Anželika
Pareigos lektorė
Veikla Ritmika ir plastika; Kalbotyra ir gestotyra; Kurčiųjų bendruomenės pažinimo praktika; Mokomoji praktika
Kontaktai a.terese@pdf.viko.lt

 

Vaišnora Kęstutis
Pareigos lektorius
Veikla Socialinis darbas su klausos negalią turinčiais asmenimis; Mokomoji praktika
Kontaktai k.vaisnora@pdf.viko.lt

 

nopicVirbalienė Rita
Pareigos lektorė
Veikla Socialinė politika ir apsauga; Socialinis darbas su specialiųjų poreikių asmenimis; Socialinė reabilitacija ir integracija; Teisė (bausmių vykdymo teisė); Vadovavimas baigiamiesiems darbams
Kontaktai r.virbaliene@pdf.viko.lt