Katedroje dirbantys dėstytojai

Aršavskienė Elida
Pareigos lektorė
Veikla Vokiečių kalba; Profesinė užsienio kalba (vokiečių)
Kontaktai e.arsavskiene@pdf.viko.lt

 

Barisea_bariseviciusvičius Andrius
Pareigos lektorius
Veikla Teksto vertimas; Vertimas žodžiu; Įvadas į kurčiųjų bendruomenę; Profesinė etika; Profesinės veiklos praktika; Vadovavimas baigiamiesiems darbams; Studijų komiteto pirmininkas
Kontaktai a.barisevicius@pdf.viko.lt

 

Barkauskaitė Živilė
Pareigos lektorė
Veikla Socialinis darbas su šeima; Socialinis darbas su asmeniu; Socialinis darbas su grupėmis; Socialinio darbo su jaunimu pagrindai; Vadovavimas baigiamiesiems darbams
Kontaktai z.barkauskaite@pdf.viko.lt

 

m_danieliusDanielius Mantrimas
Pareigos lektorius
Veikla Lietuvių gestų kalbos pagrindai; Vadovavimas baigiamiesiems darbams
Kontaktai m.danielius@pdf.viko.lt

 

Dzindzalietienė Gintarė
Pareigos lektorė
Veikla Informacinių technologijų taikymas socialiniame darbe
Kontaktai g.dzindzalietiene@pdf.viko.lt

 

Grigelevičienė Danutė
Pareigos lektorė
Veikla Pažintinė  socialinio darbo praktika; Socialinio darbuotojo asistento praktika; Socialinio darbo praktika globojant mentoriui; Specializacijos praktika; Baigiamoji savarankiška socialinio darbo praktika; Socialinis darbas su specialiųjų poreikių asmenimis
Kontaktai d.grigeleviciene@pdf.viko.lt

 

Grušauskaitė Agnė
Pareigos lektorė
Veikla Socialinė psichologija; Teisės psichologija
Kontaktai a.grusauskaite@pdf.viko.lt

 

r_martinelieneDr. Ilgūnė-Martinėlienė Rita
Pareigos docentė
Veikla Socialinio darbo teisės pagrindai; Žmogaus ir vaiko teisės; Socialinis ugdymas; Darbo teisė ir civilinė sauga; Prevencinė pedagogika; Menų terapija (LPD)
Kontaktai r.i.martineliene@pdf.viko.lt

 

Ivanauskas Audrius
Pareigos lektorius
Veikla Bendroji ir raidos psichologija; Bendravimo psichologija; Socialinė psichologija; Konfliktų valdymas (LPD); Streso valdymas (LPD)
Kontaktai a.ivanauskas@pdf.viko.lt

 

 t_ivanauskasIvanauskas Tomas
Pareigos lektorius
Veikla Lietuvių gestų kalba
Kontaktai t.ivanauskas@pdf.viko.lt

 

dr. Jakavonytė-Akstinienė Agnė
Pareigos lektorė
Veikla Gerontologija; Socialinis darbas su paliatyvinės priežiūros pacientais
Kontaktai a.jakavonyte-akstiniene@spf.viko.lt

 

Januškevičiūtė Asta
Pareigos lektorė
Veikla Socialinių projektų/programų rengimas ir administravimas; Socialinis darbas ir savanorystė bendruomenėje; Konfliktų valdymas (LPD)
Kontaktai a.januskeviciute@pdf.viko.lt

 

Juškienė Vaiva
Pareigos dekanė, lektorė
Veikla Komunikacija; Viešasis kalbėjimas (LPD);
Kontaktai v.juskiene@pdf.viko.lt

 

dr. Kačinaitė-Vrubliauskienė Dalia
Pareigos docentė, katedros vedėja
Veikla Specialybės kalba; Teksto supratimas ir raiška; Teksto logika; Tiriamojo projektinio darbo pagrindai; Mokslinio  darbo pagrindai; Kalbos kultūra ir stilistika; Kalbotyra ir gestotyra; Socialinių tyrimų metodologija; Tiriamojo darbo rašymo pagrindai (LPD)
                                                  Kontaktai d.vrubliauskiene@pdf.viko.lt

 

Dr. Vitalija Kazlauskienė
Pareigos docentė
Veikla Profesinė užsienio kalba (prancūzų)
Kontaktai v.kazlauskiene@vvf.viko.lt

 

Kondratavičienė Renata
Pareigos lektorė
Veikla Informacinės komunikacinės technologijos
Kontaktai r.kondrataviciene@pdf.viko.lt

 

Kumžaitė Monika
Pareigos lektorė
Veikla Teksto vertimas; Vertimas žodžiu; Kurčiųjų kultūra; Lietuvių gestų kalbos pagrindai; Profesinės veiklos praktika; IKT vertimui (LPD); Vadovavimas baigiamiesiems darbams
Kontaktai m.kumzaite@pdf.viko.lt

 

Leistrumienė Sigita
Pareigos lektorė
Veikla Anglų kalba; Profesinė užsienio kalba (anglų)
Kontaktai s.leistrumiene@viko.lt

 

Dr. Liučvaitienė Aušra
Pareigos docentė
Veikla Ekonomikos ir verslumo pagrindai
Kontaktai a.liucvaitiene@ekf.viko.lt

 

Mačiuikienė Diana
Pareigos lektorė
Veikla Studijų įvadas ir profesinė etika; Socialinio darbo teoriniai pagrindai; Konsultavimas socialiniame darbe; Pažintinė  socialinio darbo praktika; Socialinio darbuotojo asistento praktika; Socialinio darbo praktika globojant mentoriui; Specializacijos praktika; Baigiamoji savarankiška socialinio darbo praktika; Vadovavimas baigiamiesiems darbams; Studijų komiteto pirmininkė
Kontaktai d.maciuikiene@pdf.viko.lt

Makauskienė Jūratė
Pareigos lektorė
Veikla Socialinio darbo teoriniai pagrindai; Filosofija; Vadovavimas baigiamiesiems darbams
Kontaktai j.makauskiene@pdf.viko.lt

 

Simoniukštytė Aušra
Pareigos lektorė
Veikla Antropologija; Sociologija; Kultūrinė įvairovė socialiniame darbe; Socialinė atskirtis nuteistųjų grupėje
Kontaktai a.simoniukstyte@pdf.viko.lt

 

Stankūnaitė Genutė
Pareigos lektorė
Veikla Darbo teisė ir civilinė sauga; Civilinė ir darbo sauga
Kontaktai genute.stankunaite@pdf.viko.lt

 

Stelmokienė Ieva
Pareigos lektorė
Veikla Kalbotyra ir gestotyra; Kurčiųjų bendruomenės pažinimo praktika; Mokomoji praktika
Kontaktai i.stelmokiene@pdf.viko.lt

 

Šoblinskas Valdemaras
Pareigos lektorius
Veikla Mediacijos įvadas; Vadyba ir lyderystė; Vadovavimas baigiamiesiems darbams
Kontaktai v.soblinskas@pdf.viko.lt

 

nopicVirbalienė Rita
Pareigos lektorė
Veikla Socialinė politika ir apsauga; Socialinis darbas su specialiųjų poreikių asmenimis; Socialinė reabilitacija ir integracija; Teisė (bausmių vykdymo teisė); Vadovavimas baigiamiesiems darbams
Kontaktai r.virbaliene@pdf.viko.lt