Katedroje dirbantys dėstytojai

Aršavskienė Elida
Pareigos lektorė
Veikla Profesinė užsienio kalba (vokiečių); Kalbos ir kalbėjimo sutrikimų turinčių vaikų ugdymas (LPD)
Kontaktai e.arsavskiene@pdf.viko.lt

 

Avin Agnieška
Pareigos lektorė
Veikla Socialinis darbas ir savanorystė bendruomenėje
Kontaktai a.avin@pdf.viko.lt

 

Barisea_bariseviciusvičius Andrius
Pareigos lektorius
Veikla Vertimas žodžiu; Profesinė etika; IKT vertimui (LPD); Profesinės veiklos praktika; Vadovavimas baigiamiesiems darbams
Kontaktai a.barisevicius@pdf.viko.lt

 

Blaškevičiūtė Indra
Pareigos lektorė
Veikla Teisės psichologija
Kontaktai i.blaskeviciute@pdf.viko.lt

 

m_danieliusDanielius Mantrimas
Pareigos lektorius
Veikla Vadovavimas baigiamiesiems darbams
Kontaktai m.danielius@pdf.viko.lt

 

r_martinelienedr. Ilgūnė-Martinėlienė Rita
Pareigos docentė
Veikla Žmogaus ir vaiko teisės; Darbo teisė ir civilinė sauga; Prevencinė pedagogika; Menų terapijos metodai (LPD)
Kontaktai r.i.martineliene@pdf.viko.lt

 

Ivanauskas Audrius
Pareigos lektorius
Veikla Socialinė psichologija; Bendravimo psichologija; Streso valdymas (LPD)
Kontaktai a.ivanauskas@pdf.viko.lt

 

t_ivanauskasIvanauskas Tomas
Pareigos lektorius
Veikla Lietuvių gestų kalba
Kontaktai t.ivanauskas@pdf.viko.lt

 

Galkauskienė Ingrida
Pareigos lektorė
Veikla Anglų kalba
Kontaktai i.galkauskiene@ekf.viko.lt

 

Helsvig Jūratė
Pareigos lektorė
Veikla Profesinė užsienio kalba (anglų); Užsienio kalba (anglų) (LPD)
Kontaktai j.helsvig@eif.viko.lt

 

Juodelienė Rita
Pareigos lektorė
Veikla Ritmika ir plastika; Viešasis kalbėjimas (LPD)
Kontaktai r.juodeliene@mtf.viko.lt

 

Juškienė Vaiva
Pareigos dekanė, lektorė
Veikla Komunikacija; Istorijų pasakojimas (LPD)
Kontaktai v.juskiene@pdf.viko.lt

 

dr. Kačinaitė-Vrubliauskienė Dalia
Pareigos docentė, katedros vedėja
Veikla Specialybės kalba; Teksto supratimas ir raiška; Teksto logika; Tiriamojo projektinio darbo pagrindai; Mokslinio darbo pagrindai; Kalbos kultūra ir stilistika; Kalbotyra ir gestotyra; Socialinių tyrimų metodologija; Studijų komiteto pirmininkė
Kontaktai d.vrubliauskiene@pdf.viko.lt

 

Kaurynienė Edita Kristina
Pareigos lektorė
Veikla Darbo teisė ir civilinė sauga; Civilinė ir darbo sauga
Kontaktai e-k.kauryniene@atf.viko.lt

 

dr. Kondratavičienė Renata
Pareigos docentė
Veikla Studijų įvadas ir profesinė etika
Kontaktai r.kondrataviciene@pdf.viko.lt

 

dr. Liučvaitienė Aušra
Pareigos docentė
Veikla Ekonomikos ir verslumo pagrindai
Kontaktai a.liucvaitiene@ekf.viko.lt

 

Mačiuikienė Diana
Pareigos lektorė
Veikla Studijų įvadas ir profesinė etika; Socialinio darbo teoriniai pagrindai; Konsultavimas socialiniame darbe; Socialinis darbas su šeima; Socialinis darbas su asmeniu; Socialinio darbo praktika globojant mentoriui; Vadovavimas baigiamiesiems darbams
Kontaktai d.maciuikiene@pdf.viko.lt

 

Makauskienė Jūratė
Pareigos lektorė
Veikla Filosofija; Socialinis darbas su grupėmis; Socialinio darbuotojo asistento praktika; Specializacijos praktika; Baigiamoji savarankiška socialinio darbo praktika; Vadovavimas baigiamiesiems darbams
Kontaktai j.makauskiene@pdf.viko.lt

 

Martinkutė-Vorobej Alina
Pareigos
lektorė
Veikla
Bendroji ir raidos psichologija
Kontaktai
a.martinkute-vorobej@pdf.viko.lt

 

Pivoras Vytautas
Pareigos lektorius
Veikla Įvadas į kurčiųjų bendruomenę
Kontaktai v.pivoras@pdf.viko.lt

 

Pivorienė Nijolė
Pareigos lektorė
Veikla Teksto vertimas; Vertimas žodžiu
Kontaktai n.pivoriene@pdf.viko.lt

 

Simoniukštytė Aušra
Pareigos lektorė
Veikla Antropologija; Sociologija; Kultūrinė įvairovė socialiniame darbe; Socialinė atskirtis nuteistųjų grupėje; Socialinio darbo su jaunimu sociokultūrinis kontekstas; Socialinis darbas su šeima; Socialinių tyrimų metodologija; Vadovavimas baigiamiesiems darbams
Kontaktai a.simoniukstyte@pdf.viko.lt

 

Stelmokienė Ieva
Pareigos lektorė
Veikla Kalbotyra ir gestotyra; Kurčiųjų bendruomenės pažinimo praktika; Mokomoji praktika; Vadovavimas baigiamiesiems darbams
Kontaktai i.stelmokiene@pdf.viko.lt

 

Šoblinskas Valdemaras
Pareigos lektorius
Veikla Mediacijos įvadas; Vadyba ir lyderystė; Socialinio darbo su jaunimu pagrindai; Socialinių projektų/programų rengimas ir administravimas; Vadovavimas baigiamiesiems darbams
Kontaktai v.soblinskas@pdf.viko.lt

Trukšinienė Danutė
Pareigos lektorė
Veikla Pažintinė socialinio darbo praktika; Socialinio darbuotojo asistento praktika; Socialinio darbo praktika globojant mentoriui; Specializacijos praktika; Baigiamoji savarankiška socialinio darbo praktika; Socialinis darbas su specialiųjų poreikių asmenimis; Vadovavimas baigiamiesiems darbams
Kontaktai d.grigeleviciene@pdf.viko.lt

Vaišnora Kęstutis
Pareigos
lektorius
Veikla
Lietuvių gestų kalbos pagrindai; Lietuvių gestų kalbos pagrindai LPD
Kontaktai
k.vaisnora@pdf.viko.lt

 

Valantiejus Vaidotas
Pareigos
lektorius
Veikla
Socialinė politika ir apsauga; Socialinio darbo teisės pagrindai
Kontaktai
v.valantiejus@pdf.viko.lt

 

Vertelkaitė Justina
Pareigos lektorė
Veikla Teksto vertimas
Kontaktai j.vertelkaite@pdf.viko.lt

 

Virbalienė Rita
Pareigos lektorė
Veikla Socialinis darbas su specialiųjų poreikių asmenimis; Socialinė reabilitacija ir integracija; Teisė (bausmių vykdymo teisė); Pažintinė socialinio darbo praktika; Specializacijos praktika; Vadovavimas baigiamiesiems darbams; Studijų komiteto pirmininkė
Kontaktai r.virbaliene@pdf.viko.lt