Katedroje dirbantys dėstytojai

a_bariseviciusBarisevičius Andrius
Pareigos lektorius
Veikla Vertimas; Teksto vertimas; Vertimas žodžiu; Įvadas į kurčiųjų bendruomenę; Profesinės veiklos praktika; Pažodinis vertimas (LPD); Lietuvių gestų kalbos vertimo programos kuravimas; Vadovavimas baigiamiesiems darbams; Kvalifikacinės komisijos narys;
…………..…………Kontaktai a.barisevicius@pdf.viko.lt

 

Barkauskaitė Živilė
Pareigos lektorė
Veikla Socialinis darbas su asmeniu; Socialinis darbas su grupėmis;
Kontaktai z.barkauskaite@pdf.viko.lt

 

 

DaivaBurkauskienė Daiva
Pareigos lektorė
Veikla Socialinis darbas su klausos negalią turinčiais asmenimis; Vadovavimas baigiamiesiems darbams;
Kontaktai d.burkauskiene@pdf.viko.lt

 

m_danieliusDanielius Mantrimas
Pareigos lektorius
Veikla Kurčiųjų bendruomenė; Lietuvių gestų kalbos pagrindai; Lietuvių gestų kalba; Profesinė etika; Tarptautinė gestų kalbai (LPD);
Kontaktai m.danielius@pdf.viko.lt

 

r_martinelieneDr. Ilgūnė-Martinėlienė Rita
Pareigos lektorė
Veikla Socialinio darbo teoriniai pagrindai; Socialinio darbo teisės pagrindai; Žmogaus ir vaiko teisės; Socialinis ugdymas; Socialinė globa ir pagalba; Socialinė veikla su jaunimu (LPD); Menų terapija (LPD); Vadovavimas baigiamiesiems darbams;
…………..…………Kontaktai r.ilgune-martineliene@pdf.viko.lt

 

t_ivanauskasIvanauskas Tomas
Pareigos lektorius
Veikla Lietuvių gestų kalba;
Kontaktai t.ivanauskas@pdf.viko.lt

 

Dr. Jakavonytė-Akstinienė Agnė
Pareigos lektorė
Veikla Gerontologija; Socialinis darbas su paliatyvinės priežiūros pacientais
Kontaktai a.jakavonyte-akstiniene@spf.viko.lt

 

 

Januškevičiūtė Asta
Pareigos lektorė
Veikla Socialinių projektų/programų rengimas ir administravimas; Socialinis darbas ir savanorystė bendruomenėje; Konfliktų valdymas LPD; Vadovavimas baigiamiesiems darbams;
Kontaktai a.januskeviciute@pdf.viko.lt

 

VioletaDr. Jegelevičienė Violeta
Pareigos docentė
Veikla Socialinių tyrimų metodologija;
Kontaktai v.jegeleviciene@pdf.viko.lt

 

v_juskieneJuškienė Vaiva
Pareigos dekanė, lektorė
Veikla Komunikacija; Viešasis kalbėjimas (LPD);
Kontaktai v.juskiene@pdf.viko.lt

 

d_vrubliauskienedr. Kačinaitė-Vrubliauskienė Dalia
Pareigos docentė, katedros vedėja
Veikla Specialybės kalba; Teksto supratimas ir raiška; Teksto logika; Tiriamojo projektinio darbo pagrindai; Mokslinio  darbo pagrindai; Kalbos kultūra ir stilistika; Vadovavimas baigiamiesiems darbams;
…………..…………Kontaktai d.vrubliauskiene@pdf.viko.lt

 

r_kondratavicieneKondratavičienė Renata
Pareigos lektorė
Veikla Studijų įvadas ir profesinė etika; Informacinių technologijų taikymas socialiniame darbe;
Kontaktai r.kondrataviciene@pdf.viko.lt

 

s_leistrumieneLeistrumienė Sigita
Pareigos lektorė
Veikla Anglų kalba; Profesinė užsienio kalba (anglų);
Kontaktai s.leistrumiene@viko.lt

 

 

Dr. Liučvaitienė Aušra
Pareigos lektorė
Veikla Ekonomikos ir verslumo pagrindai SO
Kontaktai a.liucvaitiene@ekf.viko.lt

 

nopicMačiuikienė Diana
Pareigos lektorė
Veikla Studijų įvadas ir profesinė etika; Socialinio darbo teoriniai pagrindai; Konsultavimas socialiniame darbe; Pažintinė  socialinio darbo praktika; Socialinio darbuotojo asistento praktika; Socialinio darbo praktika globojant mentoriui; Specializacijos praktika; Baigiamoji savarankiška …………..…………socialinio darbo praktika; Koučingas (ugdomasis vadovavimas); Socioedukacinis darbas su …………..…………daugiaproblemėmis šeimomis (LPD); Studijų komiteto pirmininko darbas;  Vadovavimas …………..…………baigiamiesiems darbams; Kvalifikacinės komisijos narys;
…………..…………Kontaktai d.maciuikiene@pdf.viko.lt

 

Mickuvienė Sonata
Pareigos lektorė
Veikla Bendroji ir raidos psichologija; Bendravimo psichologija;
Kontaktai s.mickuviene@pdf.viko.lt

 

m_mikelionieneMikelionienė Marytė
Pareigos lektorė
Veikla Filosofija;
Kontaktai m.mikelioniene@pdf.viko.lt

 

d_rasciusRaščius Donatas
Pareigos lektorius
Veikla Darbo teisė ir civilinė sauga;
Kontaktai d.rascius@viko.lt

 

Stankūnaitė Genutė
Pareigos lektorė
Veikla Darbo teisė ir civilinė sauga; Civilinė ir darbo sauga;
Kontaktai genute.stankunaite@pdf.viko.lt

 

nikele Teresė Anželika
Pareigos lektorė
Veikla Ritmika ir plastika; Kalbotyra ir gestotyra; Kurčiųjų bendruomenės pažintinė praktika; Mokomoji praktika;
Kontaktai a.terese@pdf.viko.lt

 

Vaišnora Kęstutis
Pareigos lektorius
Veikla Kurčiųjų bendruomenė;
Kontaktai k.vaisnora@pdf.viko.lt

 

nopicVirbalienė Rita
Pareigos lektorė
Veikla Socialinė politika ir apsauga; Socialinis darbas su specialiųjų poreikių asmenimis; Socialinė reabilitacija ir integracija; Vadovavimas baigiamiesiems darbams;
Kontaktai r.virbaliene@pdf.viko.lt