Fakultetas

Pedagogikos fakultetas prie Vilniaus kolegijos buvo prijungtas 2002 m., reorganizavus Vilniaus aukštesniąją pedagogikos mokyklą, tačiau šio fakulteto ištakos siekia 1940 m.

Fakulteto absolventai įgyja aukštąjį koleginį išsilavinimą ir profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį.