Nuolatinės studijos

Nuolatinių studijų trukmė 3 metai. Studijuojant šia forma, vienerių metų apimtis yra 60 kreditų. Mokslo metus sudaro du semestrai: rudens ir pavasario. Kiekvieną studijų semestrą studijuojamų modulių apimtis sudaro 30 kreditų.

Nuolatinės studijos organizuojamos darbo dienomis. Teoriniai ir praktiniai dalykai dėstomi auditorijose bei laboratorijose dienos metu. Savarankiškam darbui skirtą laiką studentas planuoja taip, kad studijų programoje nurodytu laiku atsiskaitytų už darbą.

Nuolatinės studijos organizuojamos pagal patvirtintą nuolatinių studijų planą ir paskaitų tvarkaraštį.