Erasmus +


Studente! Kviečiame Tave dalyvauti Erasmus+ studentų mobilumo studijoms programoje!
Kviečiame Vilniaus kolegijos studentus dalyvauti ERASMUS+ studentų mainų konkurse, kurio nugalėtojai turės galimybę studijuoti užsienio aukštosiose mokyklose.

ERASMUS+ STUDIJŲ KONKURSAI STUDIJOMS VYKSTA:

 • Pavasario semestro studijoms – nuo rugsėjo 1 d. iki rugsėjo 30 d. imtinai;
 • Rudens semestro studijoms – nuo vasario 1 d. iki vasario 28 d. imtinai.

Kas gali dalyvauti?

Konkurse gali dalyvauti visi 2-4 kursų studentai.
Studijos užsienio institucijoje pagal Erasmus+ programą gali trukti nuo 3 iki 12 mėn. Šį laikotarpį galima skaidyti į atskiras dalis, trumpiausia kurių turi būti 3 mėn.

Studente, ši galimybė – Tau, jei:

 • esi pažangus,
 • nori įgyti tarptautinės patirties,
 • išmokti naujų dalykų,
 • mokytis naujai ir kitaip,
 • patobulinti užsienio kalbos įgūdžius,
 • pažinti naujas šalis ir kultūras,
 • susirasti draugų iš viso pasaulio!

Kur galiu vykti?

2019-2020 m. m. sutarčių sąrašas studentų mobilumui studijoms 

Paraiška

Jei pageidauji dalyvauti Erasmus+ studentų mobilumo studijoms konkurse, prašome užpildyti Erasmus paraišką.

Atkreipiame dėmesį, jog paraiškos priimamos iki paskutinės paraiškų teikimo dienos, 24 val. Paraiškas pildyti galite tik prisijungę prie VIKO el. pašto.

 

Konkursas

Studentų atranka vyksta fakultetuose, ją vykdo fakultetų dekanų įsakymais sudarytos Erasmus+ programos studentų atrankos komisijos. Atrankos vyksta per savaitę po konkurso pabaigos. Studentai gali būti kviečiami į pokalbius su atrankos komisija – sekite informaciją!

Pagrindiniai atrankos kriterijai

 • Ankstesnių mokslo metų akademinės veiklos rezultatai;
 • Užsienio kalbos žinios;
 • Priimančios institucijos pasiūlyta studijų programa;
 • Motyvacija studijuoti užsienyje;
 • Dalyvavimas Kolegijos mentorystės veiklose;
 • Sugebėjimas spręsti kylančias problemas.

Atrankos komisijų posėdžių metu sudaromos studentų, pageidaujančių dalyvauti mobilume, konkursinės eilės. Konkurso rezultatai skelbiami viešai.

Daugiau informacijos apie Erasmus+ studijas rasite čia .

ERASMUS+ PRAKTIKOS KONKURSAS praktikoms vyksta du kartus per mokslo metus:

 • Nuo  rugsėjo 1 d. iki rugsėjo 30 d. (imtinai);
 • Nuo  vasario 1 d. iki vasario 28 d. (imtinai).

ERASMUS+ PRAKTIKOS KONKURSAS absolventų praktikoms vyksta du kartus per mokslo metus:

 • Nuo  gruodžio 1 d. iki gruodžio 23 d. (imtinai);
 • Nuo gegužės 1 d. iki gegužės 31 d. (imtinai).

Kas gali dalyvauti?

Konkurse gali dalyvauti visi 1-4 kursų studentai.
Praktika užsienio institucijoje ar įmonėje pagal Erasmus+ programą gali trukti nuo 2 iki 12 mėn. Šį laikotarpį galima skaidyti į atskiras dalis, trumpiausia kurių turi būti 2 mėn.

Erasmus+ praktikos konkurse gali dalyvauti ir būsimi Vilniaus kolegijos absolventai. SVARBU! – jei planuoji dalyvauti Erasmus+ absolventų praktikoje, paraišką reikia pateikti iki savo studijų baigimo (žr. atitinkamas konkursų datas).

Absolventų Erasmus+ praktika turi būti atlikta per vienerius metus nuo studijų pabaigos datos. Pvz.:

 • Jei baigei studijas sausio 31 d., į praktiką gali išvykti nuo tų metų vasario 1 d. Praktika negali baigtis vėliau nei kitų metų sausio 31 d.
 • Jei baigei studijas birželio 30 d., į praktiką gali išvykti nuo tų metų liepos 1 d. Praktika negali baigtis vėliau nei kitų metų birželio 30 d.

Absolventų Erasmus+ praktikos trukmė turi būti ne trumpesnė, negu 2 mėnesiai ir ne ilgesnė, negu 6 mėnesiai.

Studente, ši galimybė – Tau, jei:

 • esi pažangus,
 • nori įgyti tarptautinės patirties,
 • išmokti naujų dalykų,
 • įgyti naujos ir kitokios profesinės patirties,
 • patobulinti užsienio kalbos įgūdžius,
 • pažinti naujas šalis ir kultūras,
 • susirasti draugų iš viso pasaulio!

Kur galiu vykti?

Labai rekomenduojame praktikos vietą užsienyje susirasti pačiam(-iai). Jei tai nepavyksta, kreipkis į savo katedros vedėją, praktikos vadovą, draugus ir pažįstamus, kurie jau atliko praktiką užsienyje – jie neabejotinai bent patars Tau.

Paraiška

Jei pageidauji dalyvauti Erasmus+ studentų mobilumo praktikai konkurse, prašome užpildyti Erasmus paraišką.

Atkreipiame dėmesį, jog paraiškos priimamos iki paskutinės paraiškų teikimo dienos, 24 val. Paraiškas pildyti galite tik prisijungę prie VIKO el. pašto.

Konkursas

Studentų atranka vyksta fakultetuose, ją vykdo fakultetų dekanų įsakymais sudarytos Erasmus+ programos studentų atrankos komisijos. Atrankos vyksta per savaitę po konkurso pabaigos. Studentai gali būti kviečiami į pokalbius su atrankos komisija – sekite informaciją!

Pagrindiniai atrankos kriterijai

 • Ankstesnių mokslo metų akademinės veiklos rezultatai;
 • Užsienio kalbos žinios;
 • Priimančios institucijos pasiūlyta praktikos programa;
 • Motyvacija atlikti praktiką užsienyje;
 • Dalyvavimas Kolegijos mentorystės veiklose;
 • Sugebėjimas spręsti kylančias problemas.

Atrankos komisijų posėdžių metu sudaromos studentų, pageidaujančių dalyvauti mobilume, konkursinės eilės. Konkurso rezultatai skelbiami viešai.

Daugiau informacijos apie Erasmus+ praktiką rasite čia .