Neformaliojo švietimo ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų vertinimas ir pripažinimas

 

Neformaliojo švietimo ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų vertinimas ir pripažinimas

 

KVIEČIAME DALYVAUTI kompetencijų vertinimo ir pripažinimo procedūroje asmenis (kandidatus), turinčius žinių ir gebėjimų, įgytų per patirtį.

 • Kas gali kreiptis dėl neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų mokymosi pasiekimų vertinimo ir kompetencijų pripažinimo procedūros?
 • Kodėl verta dalyvauti kompetencijų vertinimo ir pripažinimo procedūroje?
 • Vilniaus kolegijoje vertinama kandidatų pasiekimai
 • Kandidatams keliami būtini reikalavimai
 • Kaip vyksta procedūra
 • Įmokos už neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų mokymosi pasiekimų vertinimo ir kompetencijų pripažinimo procedūrą
 • Kontaktai

 

Kas gali kreiptis dėl neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų mokymosi pasiekimų vertinimo ir kompetencijų pripažinimo procedūros?

Mokymosi pasiekimų vertinimo ir pripažinimo procedūroje gali dalyvauti kandidatai, turintys:

 • ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą;
 • ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį toje srityje, kurioje siekiama pripažinti įgytus mokymosi pasiekimus.

 

Kodėl verta dalyvauti kompetencijų vertinimo ir pripažinimo procedūroje?

 • Lankyti kursai, studijos, profesinė praktika gali būti užskaityti kaip studijų programos dalykai.
 • Galima tapti studentu ir baigti studijas pigiau bei per trumpesnį laiką.
 • Vertinamos kompetencijos ir suteikiami kreditai iki 75 proc. atitinkamos studijų programos apimties (baigiamojo darbo kreditai neįskaitomi).

Vilniaus kolegijoje bus vertinami:

 • mokymosi pasiekimai, įgyti apmokamame darbe;
 • mokymosi pasiekimai, įgyti neapmokamame ar savanoriškame darbe;
 • mokymosi pasiekimai, įgyti mokantis savarankiškai;
 • mokymosi pasiekimai, įgyti užsienyje (stažuotės, kursai);
 • mokymosi pasiekimai, įgyti laisvalaikio metu.

 

Kandidatams keliami būtini reikalavimai:

 • turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip 3-5 metų darbo patirtį srityje, iš kurios bus siekiama studijų kreditų pripažinimo;
 • pateikti neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir savišvietos įgytų mokymosi pasiekimų įrodymus, liudijančius apie pasiekimų atitikimą studijų dalyko (-ų) studijų rezultatams.

 

Kaip vyksta procedūra:

 • Kandidatai užpildo registracijos formą.
 • Kandidatai informuojami apie dalyvavimą procedūroje ir konsultuojami tiesiogiai atvykus, telefonu ar (ir) elektroniniu paštu.
 • Kandidatai parengia kompetencijų aplanką konsultuodamiesi su atsakingais fakulteto darbuotojais.
 • Kompetentinga dėstytojų-ekspertų grupė vertina kompetencijų aplanką (taip pat gali skirti papildomą vertinimo būdą – pokalbį, testą ir kt.).
 • Sėkmės atveju kandidatui suteikiami akademiniai kreditai. Kandidatui suteikiama galimybė tapti klausytoju, vėliau – studentu ir studijuoti pagal koleginių stadijų programą bei įgyti profesinio bakalauro laipsnį arba profesinio bakalauro laipsnį ir kvalifikaciją.
 • Studijų dalykų neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų vertinimo ir pripažinimo procedūra mokama.
 • Jei kandidatas toliau studijuos pagal profesinio bakalauro studijų programą, jam nereikės mokėti už tuos studijų kreditus, kurie buvo įskaityti.

 

Įmokos už neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų mokymosi pasiekimų vertinimo ir kompetencijų pripažinimo procedūrą.

Kandidatas moka įmokas už neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytų mokymosi pasiekimų vertinimo ir pripažinimo procedūrą:

 • įmoka už registracijos formos pateikimą dalyvauti mokymosi pasiekimų vertinimo ir pripažinimo procedūroje nagrinėjimą, taip pat pasirengimą vertinimo procedūrai; ši įmoka lygi 1 bazinės socialinės išmokos (BSI) dydžiui (38 €);
 • įmoka už mokymosi pasiekimų vertinimą, kuris priklauso nuo kandidato neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytų mokymosi pasiekimų ir studijų rezultatų atitikties apimties, už vieną studijų kreditą taikant įmoką, išreiškiamą bazinės socialinės išmokos dydžiu. Ši įmoka lygi 0,3 BSI (11,40 €).

Kandidato neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytų mokymosi pasiekimų vertinimo ir pripažinimo procedūrą finansuoja pats kandidatas, taip pat gali finansuoti darbdavys, asociacijos, Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, kiti juridiniai ir fiziniai asmenys.

 

ESI ŽMOGUS, KURIS NUOLAT TOBULĖJA IR MOKOSI?

Tuomet neabejotinai esi sukaupęs profesinės patirties bei žinių, kurias verta pripažinti. Ateik į Pedagogikos fakultetą ir įsivertink savo kompetencijas. Savaiminiu ir neformaliuoju būdu įgyti gebėjimai dabar gali būti pripažinti ir įskaitomi kaip studijų programų dalykai! Taip praplėsi studijų bei karjeros galimybes!