Veikla

Filologijos katedra įkurta 2004 m. 2016 m., pradėjus kuruoti naują Socialinio darbo studijų programą, pervadinta Socialinės gerovės katedra. Mūsų dėstytojai ir studentai aktyviai bendradarbiauja su katedros socialiniais partneriais: Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio ir Šiaulių gestų kalbos vertėjų centrai, Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras. Katedros absolventai tampa profesionaliais gestų kalbos vertėjais ir dalyvauja Lietuvos kurčiųjų bendruomenės veikloje.

Katedros kuruojamos aukštojo mokslo koleginių studijų programos:

  • Lietuvių gestų kalbos vertimas, valstybinis kodas 6531NX007.
  • Socialinis darbas, valstybinis kodas 6531JX007.