Neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų įskaitymas

KVIEČIAME DALYVAUTI kompetencijų vertinimo ir pripažinimo procedūroje asmenis (kandidatus), turinčius žinių ir gebėjimų, įgytų per patirtį:

 • darbinėje veikloje;
 • savanoriškoje veikloje;
 • mokantis pagal neformalaus mokymo programas;
 • mokantis savarankiškai ir pan.

KODĖL VERTA?

Lankyti kursai, studijos, profesinė praktika gali būti užskaityti kaip studijų programos dalykai.

Galima tapti studentu ir baigti studijas pigiau bei per trumpesnį laiką.

Vertinamos kompetencijos ir suteikiami kreditai iki 75 proc. atitinkamos studijų programos apimties (baigiamojo darbo kreditai neįskaitomi).

KAIP VYKSTA PROCEDŪRA:

 • Kandidatai užpildo registracijos formą
 • Kandidatai informuojami apie dalyvavimą procedūroje ir konsultuojami tiesiogiai atvykus, telefonu ar (ir) elektroniniu paštu
 • Kandidatai parengia kompetencijų aplanką konsultuodamiesi su atsakingais fakulteto darbuotojais
 • Kompetentinga dėstytojų-ekspertų grupė vertina kompetencijų aplanką (taip pat gali skirti papildomą vertinimo būdą – pokalbį, testą ir kt.).
 • Sėkmės atveju kandidatui suteikiami akademiniai kreditai. Kandidatui suteikiama galimybė tapti klausytoju, vėliau – studentu ir studijuoti pagal koleginių stadijų programą bei įgyti profesinio bakalauro laipsnį arba profesinio bakalauro laipsnį ir kvalifikaciją.
 • Studijų dalykų neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų vertinimo ir pripažinimo procedūra mokama.
 • Jei kandidatas toliau studijuos pagal profesinio bakalauro studijų programą, jam nereikės mokėti už tuos studijų kreditus, kurie buvo įskaityti.

REIKALAVIMAI KANDIDATAMS:

 • ne žemesnis kaip vidurinis išsilavinimas;
 • ne mažesnė kaip 3 metų darbo patirtis vertinamojoje srityje.

ESI ŽMOGUS, KURIS NUOLAT TOBULĖJA IR MOKOSI?

Tuomet neabejotinai esi sukaupęs profesinės patirties bei žinių, kurias verta pripažinti.  Ateik į Pedagogikos fakultetą ir įsivertink savo kompetencijas. Savaiminiu ir neformaliuoju būdu įgyti gebėjimai dabar gali būti pripažinti ir įskaitomi kaip studijų programų dalykai! Taip praplėsi studijų bei karjeros galimybes!

Daugiau informacijos suteiks Pedagogikos fakulteto prodekanė Inga Bertašienė,

el. paštas:  i.bertasiene@pdf.viko.lt; tel.: 8 640 48636.