Tarptautinis bendradarbiavimas

comeniusComenius Asociacija
http://www.associationcomenius.org/
Vilniaus kolegija, atstovaujama Pedagogikos fakulteto, į Comenius asociacijos veiklą įsijungė nuo 2012 m. gegužės mėn.
Comenius asociacija (Comenius Association) yra tarptautinis pedagogus rengiančių aukštųjų mokyklų tinklas.
Asociacijos tikslas – plėtoti tarpkultūrines esamų ir būsimų pedagogų kompetencijas, skatinti pedagogų atvirumą pasauliui, naujovėms, mokantis vertinti skirtybes ir kurti įrankius, padėsiančius geriau suprasti kitas kultūras.
Buvimas asociacijoje padeda užmegzti daugybę kontaktų su kolegomis visoje Europoje, mokytis vieniems iš kitų ir dalintis patirtimi, dalyvauti tarpkultūriniuose projektuose ir Europos švietimo programose.

iliteILITE tinklas
http://www.ilite.eu/index.html
Nuo 2012 m. rugsėjo Pedagogikos fakultetas pasirašė ketinimų protokolą dalyvauti ILITE veikloje.
ILITE yra sėkmingą ilgametę (nuo 1982 m.) bendradarbiavimo patirtį turintis Europos tinklas, vienijantis mokytojus rengiančius universitetus ir kolegijas.
ILITE tikslai: tarptautiniu mastu spręsti svarbiausius mokytojų rengimo klausimus, plėtojant Europos dimensiją, kolegiškai dalinantis patirtimi ir tyrimų rezultatais; sukurti inovatyvių metodų mokytojų rengimo kokybei užtikrinti; bendradarbiauti kuriant bendrus modulius, kursus ir plėtojant tarpkultūrinį supratimą; užtikrinti aukštus mokytojų rengimo standartus.
Tikslai įgyvendinami taikant šiomis priemonėmis: vyksta studentų ir dėstytojų mainai tarp institucijų; keičiamasi informacija apie kursus, tyrimų pasiekimus ir apie nacionalinių švietimo sistemų panašumus bei skirtumus; kuriami ir taikomi inovatyvūs mokymo (si) bei praktikų organizavimo metodai; organizuojamos konferencijos ir seminarai.