Katedroje dirbantys dėstytojai

Aleknavičiūtė-Stasiulė Rima
Pareigos lektorė
Veikla Dailės ir technologijų didaktika; Vaiko (nuo gimimo iki 3 m.) ugdymas; 3-6 metų vaiko ugdymas; 6-7 metų vaiko ugdymas; Vadovavimas baigiamiesiems darbams;
Kontaktai r.aleknaviciute-stasiule@pdf.viko.lt

 

e_arsavskieneAršavskienė Elida
Pareigos lektorė
Veikla Profesinė užsienio kalba (vokiečių); Inkliuzinis ugdymas; Karjeros planavimas; Kalbos ir kalbėjimo sutrikimų turinčių vaikų ugdymas (LPD) ;  Karjeros planavimas LPD; Užsienio (rusų) kalba LPD; Vadovavimas baigiamiesiems darbams;
…………..…………Kontaktai e.arsavskiene@pdf.viko.lt

 

r_baciulyteBačiulytė Rima
Pareigos lektorė
Veikla Pedagogo asistento praktika I;  Neformalusis ugdymas; Andragogikos ir familistikos pagrindai; Familistika; Pedagoginių studijų baigiamasis darbas; Vadovavimas baigiamiesiems darbams; Kvalifikacinės komisijos narys;
…………..…………Kontaktai r.baciulyte@pdf.viko.lt

 

Barkauskaitė Živilė
Pareigos lektorė
Veikla Socialinis darbas su rizikos šeimomis; Vadovavimas baigiamiesiems darbams;
Kontaktai z.barkauskaite@pdf.viko.lt

 

 

i_bertasieneBertašienė Inga
Pareigos lektorė
Veikla Lietuviu kalbos didaktika; Studijų komiteto pirmininko darbas;
Kontaktai i.bertasiene@pdf.viko.lt

 

zilionyteGerasimovičienė Vilija
Pareigos lektorė
Veikla Kūno kultūros didaktika; Vaiko (nuo gimimo iki 3 m.) ugdymas; 3-6 metų vaiko ugdymas; 6-7 metų vaiko ugdymas; Vadovavimas baigiamiesiems darbams;
Kontaktai v.gerasimoviciene@viko.lt

 

 

v_grazieneDr. Gražienė Vitalija
Pareigos docentė
Veikla Lyginamoji vaikystės pedagogika; Vaikų nuo 6 iki 7-ių metų ugdymas; Pedagoginių studijų baigiamasis darbas; Vadovavimas baigiamiesiems darbams
Kontaktai v.graziene@pdf.viko.lt

 

a_grusauskaite161228

Grušauskaitė Agnė
Pareigos lektorė
Veikla Bendroji ir socialinė psichologija; Raidos ir pedagoginė psichologija; Vaiko pažinimas; Vadovavimas baigiamiesiems darbams;
Kontaktai a.grusauskaite@pdf.viko.lt

 

 

 

Dr. Ignatova Natalija
Pareigos lektorė
Veikla Informacinio raštingumo ugdymas; Specializacijos praktika; IT taikymas socialinio pedagogo darbe; IKT taikymas pradinėje mokykloje; Skaitmeniniai žaidimai ugdymo(si) procese (LPD); Ugdymo modeliavimas taikant IT; Skaitmeniniai žaidimai; Skaitmeninio raštingumo ugdymas; Informacinės technologijos;
…………..…………Kontaktai n.ignatova@pdf.viko.lt

 

Violeta

Dr. Jegelevičienė Violeta
Pareigos docentė
Veikla Edukologija ir edukacinių tyrimų pagrindai; Edukologinių tyrimų pagrindai; Vadovavimas baigiamiesiems darbams
Kontaktai v.jegeleviciene@pdf.viko.lt

 

ŽilvinasKarpis Žilvinas
Pareigos lektorius
Veikla 6-7 metų vaiko ugdymas; Vaiko (nuo gimimo iki 3 m.) ugdymas
Kontaktai z.karpis@pdf.viko.lt

 

r_martinelieneDr. Ilgūnė-Martinėlienė Rita
Pareigos lektorė
Veikla  Socialinė pedagogika; Socialinio pedagogo asistento praktika II; Pedagoginė praktika globojant mentoriui; Vaiko ir šeimos teisė; Savarankiška socialinė pedagoginė praktika; Šeimos edukologija; Pedagoginių studijų baigiamasis darbas; Delinkventinė pedagogika; …………..………….Menų terapija (LPD); Kvalifikacinės komisijos narys; Vadovavimas baigiamiesiems darbams; …………..………….Studijų komiteto pirmininko darbas;
…………..…………Kontaktai r.ilgune-martineliene@pdf.viko.lt

Januškevičiūtė Asta
Pareigos lektorė
Veikla Patyrimo pedagogika; Konsultavimas socialiniame darbe; Vadovavimas baigiamiesiems darbams; Mentorystė organizacijose ir įstaigose;
Kontaktai a.januskeviciute@pdf.viko.lt

 

v_juskieneJuškienė Vaiva
Pareigos lektorė
Veikla Lietuvių kalbos didaktika; Žaidimų pedagogika; Vadovavimas baigiamiesiems darbams;
Kontaktai v.juskiene@pdf.viko.lt

 

d_vrubliauskieneDr. Kačinaitė-Vrubliauskienė Dalia
Pareigos docentė
Veikla Specialybės kalba; Tiriamojo darbo rašymo pagrindai; Socialinės gerovės katedros vedėjos darbas;
Kontaktai d.vrubliauskiene@pdf.viko.lt

 

r_kondratavicieneKondratavičienė Renata
Pareigos lektorė
Veikla Studijų įvadas; IKT taikymas pradinėje mokykloje; Informacinės technologijos LPD; Ugdymo modeliavimas taikant IT; Virtuali erdvė ir jos techninės galimybės; Vadovavimas baigiamiesiems darbams
Kontaktai r.kondrataviciene@pdf.viko.lt

s_leistrumieneLeistrumienė Sigita
Pareigos lektorė
Veikla Profesinė užsienio kalba (anglų); Reflektyvioji pedagogika LPD; Andragogikos ir familistikos pagrindai;
Kontaktai s.leistrumiene@viko.lt

 

 

nopicMačiuikienė Diana
Pareigos lektorė
Veikla Socioedukacinis darbas su daugiaprobleminėmis šeimomis (LPD); Kolegiali supervizija ir koučingas; Vadovavimas baigiamiesiems darbams;
Kontaktai d.maciuikiene@pdf.viko.lt

 

Mickuvienė Sonata
Pareigos lektorė
Veikla Konfliktai ir jų valdymas; Vadovavimas baigiamiesiems darbams;
Kontaktai s.mickuviene@pdf.viko.lt

 

e_markeviciene

Markevičienė Elena
Pareigos lektorė
Veikla Pedagoginio proceso vadyba; Priešmokyklinio ugdymo(si) organizavimas ir vaiko pasiekimų vertinimas; Kvalifikacinės komisijos narys;
Kontaktai e.markeviciene@pdf.viko.lt

 

 

m_mikelionieneMikelionienė Marytė
Pareigos lektorė
Veikla Filosofija; Vaiko (nuo gimimo – 3 m.) ugdymas; Vaiko (3-6 m.) ugdymas; Vaiko (6-7 m.) ugdymas; Pasaulio pažinimo didaktika;
Kontaktai m.mikelioniene@pdf.viko.lt

 

DovilėDovilė Miknaitytė
Pareigos asistentė
Veikla Vaiko (nuo gimimo iki 3 m.) ugdymas; Vaiko (3-6 m.) ugdymas; Vaiko (6-7 m.) ugdymas; Muzikos didaktika;
Kontaktai d.miknaityte@pdf.viko.lt

 

narkevicieneNarkevičienė Lina
Pareigos lektorė
Veikla Vadovavimas baigiamiesiems darbams;
Kontaktai l.narkeviciene@pdf.viko.lt

 

l_peciulienePečiulienė Lina
Pareigos lektorė
Veikla Profesinė užsienio kalba (anglų); Švietimo lyderystė; Vaiko (nuo gimimo iki 3 m.) ugdymas; Vaiko (3-6 metų) ugdymas; 6-7 metų vaiko ugdymas; Švietimo lyderystė; Vadyba ir lyderystė; Pedagogo asistento praktika II; Pedagoginė praktika globojant mentoriui; …………..…………Vadovavimas baigiamiesiems darbams; Edukologijos katedros vedėjos darbas;
…………..…………Kontaktai l.peciuliene@pdf.viko.lt

Prokurotienė Rasa
Pareigos lektorė
Veikla Vaiko(nuo 0 iki 3 m.) ugdymas (šokis); Vaiko (3-6 m.) ugdymas (šokis); Vaiko (6-7 m.) ugdymas (šokis);
Kontaktai r.prokurotiene@mtf.viko.lt

 

d_rasciusRaščius Donatas
Pareigos lektorius
Veikla Vaiko gerovės filosofija ir politika; Vaiko gerovės politika;
Kontaktai d.rascius@viko.lt

 

a_simoniukstyteSimoniukštytė Aušra
Pareigos lektorė
Veikla Sociologija; Kultūrinė įvairovė; Tarpkultūrinis ugdymas; Vaiko socialinis ugdymas; Vaiko tarpkultūrinis ugdymas; Vadovavimas baigiamiesiems darbams;
Kontaktai a.simoniukstyte@pdf.viko.lt

 

Stankevičienė Ingrida
Pareigos lektorė
Veikla Vaiko (0-3 metų) ugdymas; Vaiko (3-6 metų) ugdymas; Vaiko (6-7 metų) ugdymas; Pedagogikos pagrindai; Šiuolaikinio mokymo(si) strategijos; Priešmokyklinio amžiaus vaiko pažinimas; Priešmokyklinio amžiaus vaiko kompetencijos ir jų pažinimas; Specializacijos praktika; Savarankiška pedagoginė praktika; Ugdymas(is) įvairiose aplinkose; Kvalifikacinės komisijos narys; Studijų komiteto pirmininko darbas;
…………..…………Kontaktai i.stankeviciene@pdf.viko.lt

 

Stankūnaitė Genutė
Pareigos lektorė
Veikla Studijų įvadas; Inkliuzinis ugdymas; Vaiko sveikata; Vaiko sveikatos ugdymas; Darbo ir civilinė sauga; Vadovavimas baigiamiesiems darbams;
Kontaktai genute.stankunaite@pdf.viko.lt

 

Šoblinskas Valdemaras
Pareigos lektorius
Veikla Projektų vadyba; Mediacijos įvadas; Vaiko gerovės politika; Vaiko gerovės filosofija ir politika; Projektų rengimas ir įgyvendinimas (LPD); Vadovavimas baigiamiesiems darbams; Specializacijos praktika;
Kontaktai v.soblinskas@pdf.viko.lt

 

LoretaTrakinskienė Loreta
Pareigos lektorė
Veikla Verslumo pagrindai LPD; Vaikų socialinių ir fianansinių įgūdžių ugdymas;
Kontaktai l.trakinskiene@pdf.viko.lt

 

 

l_venskuteVenskutė Lina
Pareigos lektorė
Veikla Matematikos didaktika; Vadovavimas baigiamiesiems darbams; Kvalifikacinės komisijos narys;
Kontaktai l.venskute@pdf.viko.lt

 

k_verbickiene2Verbickienė Kazė
Pareigos lektorė
Veikla Pedagogo asistento praktika I; Pedagogo asistento praktika II; Pedagoginė praktika globojant mentoriui; Savarankiška pedagoginė praktika; Pasaulio pažinimo didaktika; Etikos didaktika; Vaiko (6-7 metų) ugdymas; Vadovavimas baigiamiesiems darbams;
…………..…………Kontaktai k.verbickiene@pdf.viko.lt

 

zaleskieneProf. Zaleskienė Irena
Pareigos profesorė
Veikla Kvalifikacinės komisijos narys; Vadovavimas baigiamiesiems darbams;
Kontaktai i.zaleskiene@pdf.viko.lt