Katedroje dirbantys dėstytojai

Aršavskienė Elida
Pareigos lektorė
Veikla: Vadovavimas pedagoginių studijų baigiamiesiems darbams; Vadovavimas baigiamiesiems darbams; Inkliuzinis ugdymas; Lyginamoji vaikystės pedagogika; LPD Kalbos ir kalbėjimo sutrikimų turinčių vaikų ugdymas; LPD Kūrybinio mąstymo dirbtuvės; LPD užsienio kalba (rusų); Profesinė užsienio kalba: vokiečių
Kontaktai e.arsavskiene@pdf.viko.lt

 

 

Audenis Tomas
Pareigos lektorius
Veikla Lauko pedagogika
Kontaktai t.audenis@pdf.viko.lt

 

 

Beniušienė Svetlana
Pareigos lektorė
Veikla Gestų kalba vaikams; Vadovavimas baigiamiesiems darbams
Kontaktai s.beniusiene@pdf.viko.lt

 

 

Bertašienė Inga
Pareigos lektorė
Veikla Lietuviu kalbos didaktika; Studijų komiteto pirmininko darbas; Darbas kvalifikavimo komisijoje
Kontaktai i.bertasiene@pdf.viko.lt

 

Burbaitė Vaida
Pareigos lektorė
Veikla Vaiko (nuo gimimo iki 3 metų) ugdymas II; Vaiko (3-6 metų)  ugdymas II; Priešmokyklinis ugdymas I; Vadovavimas pedagoginių studijų baigiamiesiems darbams
Kontaktai v.burbaite@pdf.viko.lt 

 

Donielienė Ingrida
Pareigos lektorė
Veikla Ugdymo modeliavimas taikant IT; LPD Skaitmeniniai žaidimai ugdymo(si) procese
Kontaktai i.donieliene@pdf.viko.lt

 

 

Gerasimovičienė Vilija
Pareigos lektorė
Veikla Pedagoginė praktika globojant mentoriui; Priešmokyklinis ugdymas II; Vaiko (nuo gimimo iki 3 metų) ugdymas II; Vaiko (3-6 metų)  ugdymas II
Kontaktai v.gerasimoviciene@viko.lt

 

 

dr. Gražienė Vitalija
Pareigos docentė
Veikla Vadovavimas pedagoginių studijų baigiamiesiems darbams; Vadovavimas baigiamiesiems darbams; Darbas kvalifikavimo komisijoje
Kontaktai v.graziene@pdf.viko.lt

 

 

dr. Ilgūnė-Martinėlienė Rita
Pareigos docentė
Veikla Vaiko gerovės filosofija ir politika; Ugdymo sistemos ir filosofija; Vaiko gerovės politika (vaiko ir šeimos teisė, švietimo politika); Socialinė pedagogika; Mediacijos pagrindai (LPD); Menų terapija (LPD); Vadovavimas pedagoginių studijų baigiamiesiems darbams; Vadovavimas baigiamiesiems darbams
  Kontaktai r.i.martineliene@pdf.viko.lt

 

Januškevičiūtė Asta
Pareigos lektorė
Veikla Darbas kvalifikavimo komisijoje; LPD Konfliktų valdymas; LPD Verslumo pagrindai; Pedagoginio proceso vadyba; Priešmokyklinio amžiaus vaiko pažinimas; Vadovavimas baigiamiesiems darbams; Vadovavimas pedagoginių studijų baigiamiesiems darbams
 Kontaktai a.januskeviciute@pdf.viko.lt

 

Ivanauskas Audrius
Pareigos lektorius
Veikla Bendroji ir socialinė psichologija; Raidos ir pedagoginė psichologija; LPD Streso valdymas
Kontaktai a.ivanauskas@pdf.viko.lt

 

Jarašūnė Giedrė
Pareigos lektorė
Veikla Vadovavimas baigiamiesiems darbams; Priešmokyklinio amžiaus vaiko kompetencijos ir jų ugdymas; Vaiko (nuo gimimo iki 3 metų) ugdymas III; Vaiko (3-6 metų)  ugdymas III; Priešmokyklinis ugdymas III
Kontaktai g.jarasune@pdf.viko.lt

 

dr. Jegelevičienė Violeta
Pareigos docentė
Veikla Vadovavimas baigiamiesiems darbams; Vadovavimas pedagoginių studijų baigiamiesiems darbams; Pedagoginių studijų baigiamasis darbas; Edukologija ir edukacinių tyrimų pagrindai; LPD Tiriamojo darbo rašymo pagrindai; Pedagoginių studijų baigiamasis darbas; Pedagoginių studijų baigiamasis darbas; Tiriamojo darbo ir akademinio rašymo pagrindai
                             Kontaktai v.jegeleviciene@pdf.viko.lt

 

Rita Juodelienė
Pareigos lektorė
Veikla LPD Viešas kalbėjimas
Kontaktai r.juodeliene@mtf.viko.lt

 

Juškienė Vaiva
Pareigos lektorė
Veikla Lietuvių kalbos didaktika
Kontaktai v.juskiene@pdf.viko.lt

 

dr. Kačinaitė-Vrubliauskienė Dalia
Pareigos docentė
Veikla Specialybės kalba; Socialinės gerovės katedros vedėjos darbas
Kontaktai d.vrubliauskiene@pdf.viko.lt

 

 

Kaurynienė Edita Kristina
Pareigos lektorė
Veikla Studijų įvadas
Kontaktai e-k.kauryniene@atf.viko.lt

 

 

dr. Kondratavičienė Renata
Pareigos docentė
Veikla IKT taikymas pradinėje mokykloje; Studijų įvadas; Studijų įvadas ir profesinė etika; Ugdymo modeliavimas taikant IT; Vadovavimas baigiamiesiems darbams
Kontaktai r.kondrataviciene@pdf.viko.lt

 

 

dr. Aldona Mazolevskienė
Pareigos docentė
Veikla Vaiko (nuo gimimo iki 3 metų) ugdymas I; Priešmokyklinis ugdymas II; Priešmokyklinio amžiaus vaiko kompetencijos ir jų ugdymas; Vaiko (3-6 m.) ugdymas I
Kontaktai a.mazolevskiene@pdf.viko.lt

 

Daiva Lesickienė
Pareigos
lektorė
Veikla Vadovavimas baigiamiesiems darbams
Kontaktai d.lesickiene@viko.lt

 

 

Leistrumienė Sigita
Pareigos lektorė
Veikla LPD Reflektyvioji pedagogika
Kontaktai s.leistrumiene@viko.lt

 

 

nopicMačiuikienė Diana
Pareigos lektorė
Veikla Vadovavimas pedagoginių studijų baigiamiesiems darbams
Kontaktai d.maciuikiene@pdf.viko.lt

 

 

Miknaitytė Dovilė
Pareigos lektorė
Veikla Vadovavimas pedagoginių studijų baigiamiesiems darbams; Vadovavimas baigiamiesiems darbams; LPD Šiuolaikinių renginių organizavimas; Muzikos didaktika; Neformalusis ugdymas; Pedagoginių studijų baigiamasis darbas; Priešmokyklinio amžiaus vaiko kompetencijos ir jų ugdymas; Priešmokyklinis ugdymas II; Priešmokyklinis ugdymas III; Savarankiška pedagoginė praktika; Vaiko (3-6 metų)  ugdymas II; Vaiko (3-6 metų)  ugdymas III; Vaiko (nuo gimimo iki 3 metų) ugdymas II
Kontaktai d.miknaityte@pdf.viko.lt

 

Motiejūnaitė Ramūnė
Pareigos lektorė
Veikla Vadovavimas baigiamiesiems darbams; Fizinio ugdymo didaktika; LPD Olimpizmas; LPD Sveikatingumas ir fizinis aktyvumas; Pedagoginė praktika globojant mentoriui; Pedagogo asistento praktika I; Pedagogo asistento praktika II
Kontaktai r.motiejunaite@pdf.viko.lt

 

 

Motiejūnė Miglė
Pareigos lektorė
Veikla Vaiko pažinimas; Vadovavimas baigiamiesiems darbams
Kontaktai m.motiejune@pdf.viko.lt

 

 

Juventa Mudėnienė
Pareigos
lektorė
Veikla 
LPD Vaikų, turinčių sensorinės integracijos sutrikimų, ugdymas(is)
Kontaktai
 j.mudeniene@pdf.viko.lt

 

 

Pečiulienė Lina
Pareigos lektorė
Veikla Katedros vedėjos drabas; Profesinė užsienio kalba: anglų; Specializacijos praktika (Užsienio k.); Studijų įvadas; Užsienio kalbos didaktika I; Užsienio kalbos didaktika II; Užsienio kalbos didaktika III
Kontaktai l.peciuliene@pdf.viko.lt

 

Erika Poškevičienė
Pareigos lektorė
Veikla Priešmokyklinio amžiaus vaiko kompetencijos ir jų ugdymas; Priešmokyklinis ugdymas I; Priešmokyklinis ugdymas III
Kontaktai e.poskeviciene@pdf.viko.lt

 

Simonas Saarmann
Pareigos lektorius
Veikla Pasaulio pažinimo didaktika
Kontaktai e.poskeviciene@pdf.viko.lt

 

Rasa Seiliuvienė
Pareigos asistentė
Veikla Pedagogo asistento praktika II; Pedagogo asistento praktika I
Kontaktai r.seiliuviene@pdf.viko.lt

 

 

Rasa Prokurotienė
Pareigos lektorius
Veikla Vaiko (nuo gimimo iki 3 metų) ugdymas III; Vaiko (3-6 metų)  ugdymas III; Priešmokyklinis ugdymas III; LPD Šokio studija; Specializacijos praktika (Priešmokyklinio); Priešmokyklinio amžiaus vaiko kompetencijos ir jų ugdymas; Vadovavimas baigiamiesiems darbams; Vadovavimas pedagoginių studijų baigiamiesiems darbams
Kontaktai r.prokurotiene@mtf.viko.lt

 

Stankevičienė Ingrida
Pareigos lektorė
Veikla Vadovavimas baigiamiesiems darbams; Darbas kvalifikavimo komisijoje; Vadovavimas pedagoginių studijų baigiamiesiems darbams; Savarankiška pedagoginė praktika; Ugdymas(is) įvairiose aplinkose; Vaiko (nuo gimimo iki 3 metų) ugdymas I; Vaiko (nuo gimimo iki 3 metų) ugdymas II; Vaiko (nuo gimimo iki 3 metų) ugdymas III; Vaiko (3-6 metų) ugdymas I; Vaiko (3-6 metų)  ugdymas III; Priešmokyklinis ugdymas I; Priešmokyklinis ugdymas III
                              Kontaktai i.stankeviciene@pdf.viko.lt

 

Simoniukštytė Aušra
Pareigos lektorė
Veikla Tarpkultūrinis ugdymas; Vaiko socialinis ugdymas; Vadovavimas baigiamiesiems darbams
Kontaktai a.simoniukstyte@pdf.viko.lt

 

dr. Šimienė Gerda
Pareigos docentė
Veikla Profesinė užsienio kalba: anglų; Užsienio kalbos didaktika I; Užsienio kalbos didaktika II; Užsienio kalbos didaktika III; Vadovavimas baigiamiesiems darbams
Kontaktai g.simiene@pdf.viko.lt

 

Šoblinskas Valdemaras
Pareigos lektorius
Veikla Vaiko gerovės filosofija ir politika; Vaiko gerovės politika (vaiko ir šeimos teisė, švietimo politika)
Kontaktai v.soblinskas@pdf.viko.lt

 

dr. Ustilaitė Stasė
Pareigos docentė
Veikla Vadovavimas baigiamiesiems darbams; LPD Bioetika; Vadovavimas pedagoginių studijų baigiamiesiems darbams; Priešmokyklinio amžiaus vaiko kompetencijos ir jų ugdymas; Priešmokyklinis ugdymas II; Vaiko sveikata; Vaiko sveikatos ugdymas
Kontaktai s.ustilaite@pdf.viko.lt

 

Vaišnoras Kęstutis
Pareigos lektorius
Veikla LPD Lietuvių gestų kalbos pagrindai

 

 

 

Venskutė Lina
Pareigos lektorė
Veikla Matematikos didaktika; Vadovavimas baigiamiesiems darbams; Vadovavimas pedagoginių studijų baigiamiesiems darbams; Darbas kvalifikavimo komisijoje; Studijų programos komitete darbas
Kontaktai l.venskute@pdf.viko.lt

 

k_verbickiene2Verbickienė Kazė
Pareigos lektorė
Veikla Etikos didaktika; Pasaulio pažinimo didaktika; Pedagoginė praktika globojant mentoriui; Pedagoginė praktika globojant mentoriui II; Vadovavimas pedagoginių studijų baigiamiesiems darbams; Savarankiška pedagoginė praktika
Kontaktai k.verbickiene@pdf.viko.lt

 

Virbalienė Rita
Pareigos lektorė
Veikla Vadovavimas pedagoginių studijų baigiamiesiems darbams
Kontaktai r.virbaliene@pdf.viko.lt

 

 

dr. Žibėnienė Gintautė
Pareigos docentė
Veikla Vadovavimas baigiamiesiems darbams; Darbas kvalifikavimo komisijoje; Pedagogikos pagrindai; Šiuolaikinio mokymo (si) strategijos
Kontaktai g.zibeniene@pdf.viko.lt