Katedroje dirbantys dėstytojai

e_arsavskieneAršavskienė Elida
Pareigos lektorė
Veikla Profesinė užsienio kalba (vokiečių); Inkliuzinis ugdymas; Kalbos ir kalbėjimo sutrikimų turinčių vaikų ugdymas (LPD); Užsienio (rusų) kalba (LPD); Kūrybinio mąstymo dirbtuvės (LPD); Vadovavimas baigiamiesiems darbams
Kontaktai e.arsavskiene@pdf.viko.lt

 

Audenis Tomas
Pareigos lektorius
Veikla Lauko pedagogika
Kontaktai t.audenis@pdf.viko.lt

 

r_baciulyteBačiulytė Rima
Pareigos lektorė
Veikla Pedagogo asistento praktika II;  Neformalusis ugdymas; Andragogikos ir familistikos pagrindai;  Pedagoginių studijų baigiamasis darbas; Vadovavimas pedagoginių studijų baigiamiesiems darbams; Kvalifikacinės komisijos narys
Kontaktai r.baciulyte@pdf.viko.lt

 

Barkauskaitė Živilė
Pareigos lektorė
Veikla Vadovavimas pedagoginių studijų baigiamiesiems darbams; Vadovavimas baigiamiesiems darbams
Kontaktai z.barkauskaite@pdf.viko.lt

 

Bertašienė Inga
Pareigos lektorė
Veikla Lietuviu kalbos didaktika; Studijų komiteto pirmininko darbas
Kontaktai i.bertasiene@pdf.viko.lt

 

Dzindzalietienė Gintarė
Pareigos lektorė
Veikla IKT taikymas pradinėje mokykloje; Šiuolaikinio mokymo (si) strategijos; Raidos ir pedagoginė psichologija; Lietuvių kalbos didaktika; Pasaulio pažinimo didaktika; Pedagoginė praktika globojant mentoriui; Etikos didaktika; Dailės ir technologijų didaktika; Virtuali erdvė ir jos techninės priemonės; Inkliuzinis ugdymas; Specializacijos praktika
Kontaktai g.dzindzalietiene@pdf.viko.lt

 

v_grazieneDr. Gražienė Vitalija
Pareigos docentė
Veikla Lyginamoji vaikystės pedagogika; Tiriamojo darbo ir akademinio rašymo pagrindai; Vaiko (6–7 metų) ugdymas; Priešmokyklinis ugdymas; Pedagoginių studijų baigiamasis darbas; Vadovavimas baigiamiesiems darbams; Darbas kvalifikavimo komisijoje
Kontaktai v.graziene@pdf.viko.lt

 

r_martinelieneDr. Ilgūnė-Martinėlienė Rita
Pareigos docentė
Veikla Vaiko gerovės filosofija ir politika; Mediacijos pagrindai (LPD); Socialinė pedagogika; Menų terapija (LPD); Vadovavimas pedagoginių studijų baigiamiesiems darbams; Vadovavimas baigiamiesiems darbams
Kontaktai r.ilgune-martineliene@pdf.viko.lt

 

Ivanauskas Audrius
Pareigos lektorius
Veikla Bendroji ir socialinė psichologija; Raidos ir pedagoginė psichologija; Streso valdymas (LPD); Vadovavimas pedagoginių studijų baigiamiesiems darbams; Vadovavimas baigiamiesiems darbams
Kontaktai a.ivanauskas@pdf.viko.lt

Januškevičiūtė Asta
Pareigos lektorė
Veikla Pedagoginio proceso vadyba; Konfliktų valdymas (LPD); Vadovavimas pedagoginių studijų baigiamiesiems darbams; Vadovavimas baigiamiesiems darbams
Kontaktai a.januskeviciute@pdf.viko.lt

 

Jarašūnė Giedrė
Pareigos lektorė
Veikla Dailės ir technologijų didaktika; Vaiko (nuo gimimo iki 3 metų) ugdymas; Vaiko (3–6 metų)  ugdymas; Vaiko (6–7 metų) ugdymas
Kontaktai g.jarasune@pdf.viko.lt

 

Dr. Jegelevičienė Violeta
Pareigos docentė
Veikla Edukologija ir edukacinių tyrimų pagrindai; Vadovavimas baigiamiesiems darbams
Kontaktai v.jegeleviciene@pdf.viko.lt

 

Juškienė Vaiva
Pareigos lektorė
Veikla Studijų įvadas; Lietuvių kalbos didaktika
Kontaktai v.juskiene@pdf.viko.lt

 

Dr. Kačinaitė-Vrubliauskienė Dalia
Pareigos docentė
Veikla Specialybės kalba; Socialinės gerovės katedros vedėjos darbas
Kontaktai d.vrubliauskiene@pdf.viko.lt

 

Dr. Vitalija Kazlauskienė
Pareigos docentė
Veikla Profesinė užsienio kalba: prancūzų
Kontaktai v.kazlauskiene@vvf.viko.lt

 

Kondratavičienė Renata
Pareigos lektorė
Veikla Studijų įvadas; IKT taikymas pradinėje mokykloje; Informacinės technologijos (LPD); Ugdymo modeliavimas taikant IT; Raidos ir pedagoginė psichologija; Lietuvių kalbos didaktika; Pasaulio pažinimo didaktika
Kontaktai r.kondrataviciene@pdf.viko.lt

 

Kumžaitė Monika
Pareigos lektorė
Veikla Lietuvių gestų kalbos pagrindai (LPD)
Kontaktai m.kumzaite@pdf.viko.lt

 

Leistrumienė Sigita
Pareigos lektorė
Veikla Profesinė užsienio kalba (anglų); Reflektyvioji pedagogika (LPD); Andragogikos ir familistikos pagrindai; Vadovavimas pedagoginių studijų baigiamiesiems darbams
Kontaktai s.leistrumiene@viko.lt

 

nopicMačiuikienė Diana
Pareigos lektorė
Veikla Vadovavimas baigiamiesiems darbams;
Kontaktai d.maciuikiene@pdf.viko.lt

 

Markevičienė Elena
Pareigos lektorė
Veikla Priešmokyklinio amžiaus vaiko pažinimas; Priešmokyklinio ugdymos(si) procesas ir vaiko pasiekimų vertinimas; Vadovavimas pedagoginių studijų baigiamiesiems darbams; Vadovavimas baigiamiesiems darbams
Kontaktai e.markeviciene@pdf.viko.lt

 

Miknaitytė Dovilė
Pareigos lektorė
Veikla Muzikos didaktika; Vaiko (3–6 m.) ugdymas; Vaiko (6–7 m.) ugdymas; Priešmokyklinis ugdymas; Pedagoginė praktika globojant mentoriui; Savarankiška pedagoginė praktika; Vadovavimas baigiamiesiems darbams; Vadovavimas pedagoginių studijų baigiamiesiems darbams
Kontaktai d.miknaityte@pdf.viko.lt

 

Motiejūnaitė Ramūnė
Pareigos lektorė
Veikla Vaiko (nuo gimimo iki 3 m.) ugdymas; Bendroji kūno kultūra (LPD); Vaiko (3–6 m.) ugdymas; Vaiko (6–7 m.) ugdymas; Priešmokyklinis ugdymas; Vadovavimas pedagoginių studijų baigiamiesiems darbams; Vadovavimas baigiamiesiems darbams
Kontaktai r.motiejunaite@pdf.viko.lt

 

Motiejūnė Miglė
Pareigos lektorė
Veikla Vaiko pažinimas; Vadovavimas baigiamiesiems darbams;
Kontaktai m.motiejune@pdf.viko.lt

 

 

Pečiulienė Lina
Pareigos lektorė
Veikla Profesinė užsienio kalba (anglų); Vaiko (nuo gimimo iki 3 m.) ugdymas; Vaiko (3–6 m.) ugdymas; Vaiko (6–7 m.) ugdymas; Priešmokyklinis ugdymas; Studijų įvadas; Švietimo lyderystė; Užsienio kalbos didaktika I; Užsienio kalbos didaktika II; Užsienio kalbos didaktika III; Edukologijos katedros vedėjos darbas
Kontaktai l.peciuliene@pdf.viko.lt

 

Prakapas Romas
Pareigos docentas
Veikla Edukologija ir edukacinių tyrimų pagrindai; Šiuolaikinio mokymo(si) strategijos; Ugdymo sistemos ir filosofija; Tiriamojo darbo rašymo pagrindai (LPD); Vadovavimas baigiamiesiems darbams
Kontaktai r.prakapas@ekf.viko.lt

 

Prokurotienė Rasa
Pareigos lektorė
Veikla Vaiko (nuo gimimo iki 3 m.) ugdymas (šokis); Vaiko (3–6 m.) ugdymas (šokis); Vaiko (6–7 m.) ugdymas (šokis); Priešmokyklinis ugdymas; Šokio studija (LPD); Vadovavimas baigiamiesiems darbams
Kontaktai r.prokurotiene@mtf.viko.lt

 

a_simoniukstyteSimoniukštytė Aušra
Pareigos lektorė
Veikla Tarpkultūrinis ugdymas; Vaiko socialinis ugdymas; Vaiko tarpkultūrinis ugdymas; Vadovavimas baigiamiesiems darbams
Kontaktai a.simoniukstyte@pdf.viko.lt

 

Stankevičienė Ingrida
Pareigos lektorė
Veikla Pedagogikos pagrindai; Vaiko (nuo gimimo iki 3 metų) ugdymas; Vaiko (3–6 m.) ugdymas; Priešmokyklinis ugdymas; Ugdymas(is) įvairiose aplinkose; Savarankiška pedagoginė praktika; Pedagogo asistento praktika II; Pedagoginė praktika globojant mentoriui; Studijų komiteto pirmininko darbas; Darbas kvalifikavimo komisijoje
Kontaktai i.stankeviciene@pdf.viko.lt

 

Stankūnaitė Genutė
Pareigos lektorė
Veikla Studijų įvadas; Vaiko sveikata; Vaiko sveikatos ugdymas; Pedagogo asistento praktika I; Darbo ir civilinė sauga; Savarankiška pedagoginė praktika; Vadovavimas baigiamiesiems darbams;
Kontaktai genute.stankunaite@pdf.viko.lt

 

Šoblinskas Valdemaras
Pareigos lektorius
Veikla Vaiko gerovės filosofija ir politika; Projektų rengimas ir įgyvendinimas (LPD)
Kontaktai v.soblinskas@pdf.viko.lt

 

LoretaTrakinskienė Loreta
Pareigos lektorė
Veikla Verslumo pagrindai (LPD)
Kontaktai l.trakinskiene@pdf.viko.lt

 

 

Ustilaitė Stasė
Pareigos docentė
Veikla Vaiko (nuo gimimo iki 3 metų) ugdymas; Vaiko (3–6 m.) ugdymas; Priešmokyklinis ugdymas; Vadovavimas pedagoginių studijų baigiamiesiems darbams
Kontaktai s.ustilaite@pdf.viko.lt

 

l_venskuteVenskutė Lina
Pareigos lektorė
Veikla Matematikos didaktika; Vadovavimas pedagoginių studijų baigiamiesiems darbams; Vadovavimas baigiamiesiems darbams; Kvalifikacinės komisijos narys
Kontaktai l.venskute@pdf.viko.lt

 

k_verbickiene2Verbickienė Kazė
Pareigos lektorė
Veikla Pedagogo asistento praktika I; Pedagogo asistento praktika II; Pedagoginė praktika globojant mentoriui; Savarankiška pedagoginė praktika; Pasaulio pažinimo didaktika; Etikos didaktika; Vadovavimas baigiamiesiems darbams
Kontaktai k.verbickiene@pdf.viko.lt