Katedroje dirbantys dėstytojai

RimaAleknavičiūtė-Stasiulė Rima
Pareigos asistentė
Veikla Dailės ir technologijų didaktika; Vaiko (nuo gimimo iki 3 m.) ugdymas; 3-6 metų vaiko ugdymas; 6-7 metų vaiko ugdymas
Kontaktai r.aleknaviciute-stasiule@spf.viko.lt

 

m_antanauskieneAntanauskienė Milda
Pareigos lektorė
Veikla Profesinė užsienio kalba (prancūzų kalba)
Kontaktai m.antanauskiene@pdf.viko.lt

 

e_arsavskieneAršavskienė Elida
Pareigos lektorė
Veikla Profesinė užsienio kalba (vokiečių); Karjeros planavimas; Karjeros planavimas LPD; Užsienio (rusų) kalba LPD
Kontaktai e.arsavskiene@pdf.viko.lt

 

r_baciulyteBačiulytė Rima
Pareigos lektorė
Veikla Pedagogo asistento praktika I; Pedagogo asistento praktika II; Neformalusis ugdymas; Andragogikos ir familistikos pagrindai; Familistika; Savarankiška pedagoginė praktika; Gimtosios kalbos (rusų) didaktika; Pedagoginė praktika globojant mentoriui; Kvalifikacinės komisijos narys
…………..…………Kontaktai r.baciulyte@pdf.viko.lt

 

Barkauskaitė Živilė
Pareigos lektorė
Veikla Socialinio darbo metodika/pagrindai; Socialinio pedagogo asistento praktika II; Socialinis darbas su rizikos šeimomis; Pedagoginė praktika globojant mentoriui; Savarankiška pedagoginė praktika; Vadovavimas baigiamiesiems darbams
Kontaktai z.barkauskaite@pdf.viko.lt

 

i_bertasieneBertašienė Inga
Pareigos lektorė
Veikla Lietuviu kalbos didaktika; Studijų komiteto pirmininko darbas
Kontaktai i.bertasiene@pdf.viko.lt

 

zilionyteGerasimovičienė Vilija
Pareigos lektorė
Veikla Kūno kultūros didaktika; Vaiko (nuo gimimo iki 3 m.) ugdymas; 3-6 metų vaiko ugdymas; 6-7 metų vaiko ugdymas; Pedagogo asistento praktika II; Pedagoginė praktika globojant mentoriui; Bendroji kūno kultūra LPD; Vadovavimas baigiamiesiems darbams
Kontaktai v.gerasimoviciene@viko.lt

 

v_grazieneDr. Gražienė Vitalija
Pareigos docentė
Veikla Lyginamoji vaikystės pedagogika; Vaikų nuo 6 iki 7-ių metų ugdymas; Pedagoginių studijų baigiamasis darbas; Vadovavimas baigiamiesiems darbams
Kontaktai v.graziene@pdf.viko.lt

 

a_grusauskaite161228

Grušauskaitė Agnė
Pareigos lektorė
Veikla Bendroji ir socialinė psichologija; Raidos ir pedagoginė psichologija; Vaiko pažinimas
Kontaktai a.grusauskaite@pdf.viko.lt

 

 

Dalia

Ivanauskaitė – Sabalė Dalia
Pareigos lektorė
Veikla Laisvalaikio pedagogika (specializacija); Renginių organizavimo metodika (specializacija); Užimtumo organizavimas LPD
Kontaktai d.ivanauskaite-sabale@pdf.viko.lt

 

Violeta

Dr. Jegelevičienė Violeta
Pareigos docentė
Veikla Edukologija ir edukacinių tyrimų pagrindai; Edukologinių tyrimų pagrindai; Socialiniai tyrimai; Vadovavimas baigiamiesiems darbams
Kontaktai v.jegeleviciene@pdf.viko.lt

 

ŽilvinasKarpis Žilvinas
Pareigos lektorius
Veikla 6-7 metų vaiko ugdymas; Vaiko (nuo gimimo iki 3 m.) ugdymas
Kontaktai z.karpis@pdf.viko.lt

 

VidaDr. Gudžinskienė Vida
Pareigos lektorė
Veikla Profesinio perdegimo prevencija (LPD)
Kontaktai v.gudzinskiene@pdf.viko.lt

 

r_martinelieneIlgūnė-Martinelienė Rita
Pareigos lektorė
Veikla Teisės pagrindai; Socialinio pedagogo asistento praktika I; Pedagoginė praktika globojant mentoriui; Specializacijos praktika;Vaiko ir šeimos teisė; Savarankiška socialinė pedagoginė praktika; Menų terapija (LPD); Socialinė pedagogika; Studijų komiteto pirmininko darbas; ……………………..Mokslinė veikla katedroje; Studijų įvadas; Kvalifikacinės komisijos narys; Vadovavimas ……………………..baigiamiesiems darbams
…………..…………Kontaktai r.ilgune-martineliene@pdf.viko.lt

 

j_jancauskaiteJančauskaitė Justina
Pareigos lektorė
Veikla Patyrimo pedagogika; Delinkventinė pedagogika; Prevencinė pedagogika
Kontaktai j.jancauskaite@pdf.viko.lt

 

nopicJanuškevičiūtė Asta
Pareigos lektorė
Veikla Bendravimo psichologija; Konfliktų valdymas (LPD); Konfliktai ir jų valdymas (specializacija)
Kontaktai a.januskeviciute@pdf.viko.lt

 

Rasa_ProkurotieneProkurotienė Rasa
Pareigos lektorė
Veikla Vaiko (0-3 metų) ugdymas; Vaiko (3-6 metų) ugdymas; Vaiko (6-7 metų) ugdymas; Šokio studija LPD
Kontaktai r.prokurotiene@mtf.viko.lt

 

v_juskieneJuškienė Vaiva
Pareigos lektorė
Veikla Komunikacija; Iškalba ir scenos kalba; Lietuvių kalbos didaktika
Kontaktai v.juskiene@pdf.viko.lt

 

d_vrubliauskieneDr. Kačinaitė-Vrubliauskienė Dalia
Pareigos docentė
Veikla Specialybės kalba; Tiriamojo darbo ir akademinio rašymo pagrindai; Teksto supratimas ir raiška; Teksto logika; Tiriamojo projektinio darbo pagrindai; Kalbos kultūra ir stilistika; Taikomųjų mokslinių tyrimų veikla; Katedros vedėjos darbas
Kontaktai d.vrubliauskiene@pdf.viko.lt

 

r_kondratavicieneKondratavičienė Renata
Pareigos lektorė
Veikla Studijų įvadas; IT taikymas socialinio pedagogo darbe; IKT taikymas pradinėje mokykloje; Informacinio raštingumo ugdymas; Skaitmeninio raštingumo ugdymas; Skaitmeniniai žaidimai ugdymo(si) procese LPD; Informacinės technologijos LPD; Ugdymo modeliavimas taikant IT; Vadovavimas baigiamiesiems darbams
……………………..Kontaktai r.kondrataviciene@pdf.viko.lt

 

s_leistrumieneLeistrumienė Sigita
Pareigos lektorė
Veikla Profesinė užsienio kalba (anglų); Anglų kalba; Reflektyvioji pedagogika LPD
Kontaktai s.leistrumiene@viko.lt

 

 

nopicMačiuikienė Diana
Pareigos lektorė
Veikla Socioedukacinis darbas su daugiaprobleminėmis šeimomis; Kolegiali supervizija ir koučingas
Kontaktai d.maciuikiene@pdf.viko.lt

 

e_markeviciene

Markevičienė Elena
Pareigos lektorė
Veikla Pedagoginio proceso vadyba; Priešmokyklinio ugdymo(si) organizavimas ir vaiko pasiekimų vertinimas; Specializacijos praktika; Priešmokyklinio amžiaus vaiko pažinimas; Priešmokyklinio amžiaus vaiko kompetencijos ir jų ugdymas; Kvalifikacinės komisijos narys
Kontaktai e.markeviciene@pdf.viko.lt

 

 

l_miezieneMiežienė Laima
Pareigos lektorė
Veikla Švietimo politika ir vadyba; Vadovavimas baigiamiesiems darbams
Kontaktai l.mieziene@viko.lt

 

m_mikelionieneMikelionienė Marytė
Pareigos lektorė
Veikla Filosofija; Etnokultūrinis ugdymas; Vaiko (3-6 m.) ugdymas; Vaiko (6-7 m.) ugdymas; Pasaulio pažinimo didaktika
Kontaktai m.mikelioniene@pdf.viko.lt

 

DovilėDovilė Miknaitytė
Pareigos lektorė
Veikla Vaiko (3-6 m.) ugdymas; Vaiko (6-7 m.) ugdymas; Muzikos didaktika
Kontaktai d.miknaityte@pdf.viko.lt

 

narkevicieneNarkevičienė Lina
Pareigos lektorė
Veikla Inkliuzinis ugdymas; Kalbos ir kalbėjimo sutrikimų turinčių vaikų ugdymas LPD; Kalbos ir kalbėjimo sutrikimų turinčių vaikų ugdymas; Vadovavimas baigiamiesiems darbams
Kontaktai l.narkeviciene@pdf.viko.lt

 

l_peciulienePečiulienė Lina
Pareigos lektorė
Veikla Profesinė užsienio kalba (anglų); Švietimo lyderystė; Vaiko (nuo gimimo iki 3 m.) ugdymas; Vaiko (3-6 metų) ugdymas; Studijų įvadas; Antrosios kalbos mokymo metodika; Katedros vedėjos darbas
…………..…………Kontaktai l.peciuliene@pdf.viko.lt

 

d_rasciusRaščius Donatas
Pareigos lektorius
Veikla Vaiko gerovės filosofija ir politika; Darbo ir civilinė sauga
Kontaktai d.rascius@pdf.viko.lt

 

a_simoniukstyteSimoniukštytė Aušra
Pareigos lektorė
Veikla Sociologija; Kultūrinė įvairovė; Tarpkultūrinis ugdymas; Vaiko socialinis ugdymas; Vaiko tarpkultūrinis ugdymas; Darbas katedroje; Vadovavimas baigiamiesiems darbams
Kontaktai a.simoniukstyte@pdf.viko.lt

 

Stankevičienė Ingrida
Pareigos lektorė
Veikla Vaiko (0-3 metų) ugdymas; Vaiko (3-6 metų) ugdymas; Vaiko (6-7 metų) ugdymas; Pedagogikos pagrindai; Šiuolaikinio mokymo(si) strategijos; Pedagogo asistento praktika I; Savarankiška pedagoginė praktika; Pedagoginė praktika globojant mentoriui; Ugdymas(is) įvairiose aplinkose; Kvalifikacinės komisijos narys; Studijų komiteto pirmininko darbas
Kontaktai i.stankeviciene@pdf.viko.lt

 

Stankūnaitė Genutė
Pareigos lektorė
Veikla Studijų įvadas; Inkliuzinis ugdymas; Vaiko sveikatos ugdymas; Civilinė sauga; Valeologijos pagrindai LPD; Vadovavimas baigiamiesiems darbams
Kontaktai genute.stankunaite@pdf.viko.lt

 

nopicDr. Šeščilienė Ina Marija
Pareigos lektorė
Veikla Bendroji ir raidos psichologija; Socialinė psichologija; Raidos ir asmenybės psichologija; Socialinė ir pedagoginė psichologija; Vadovavimas baigiamiesiems darbams
Kontaktai m.sesciliene@pdf.viko.lt

 

Šoblinskas Valdemaras
Pareigos lektorius
Veikla Socialinė politika; Projektų vadyba; Mediacijos pagrindai; Mediacija ugdymo įstaigose; Vaiko gerovės filosofija ir politika; Projektų rengimas ir įgyvendinimas (LPD); Vadovavimas baigiamiesiems darbams
Kontaktai v.soblinskas@pdf.viko.lt

 

LoretaTrakinskienė Loreta
Pareigos lektorė
Veikla Vaikų socialinių ir finansinių įgūdžių ugdymas
Kontaktai l.trakinskiene@pdf.viko.lt

 

l_venskuteVenskutė Lina
Pareigos lektorė
Veikla Matematikos didaktika; Kvalifikacinės komisijos narys
Kontaktai l.venskute@pdf.viko.lt

 

k_verbickiene2Verbickienė Kazė
Pareigos lektorė
Veikla Vaiko (3-6 metų) vaiko ugdymas; Vaiko (6-7 metų) vaiko ugdymas; Pasaulio pažinimo didaktika; Etikos didaktika; Pedagogo asistento praktika II; Pedagoginė praktika globojant mentoriui; Savarankiška pedagoginė praktika; Vadovavimas baigiamiesiems darbams
…………..…………Kontaktai k.verbickiene@pdf.viko.lt

 

zaleskieneProf. Zaleskienė Irena
Pareigos profesorė
Veikla Edukologijos pagrindai; Pedagoginių studijų baigiamasis darbas; Tiriamojo darbo  pagrindai; Taikomųjų mokslinių tyrimų veikla; Kvalifikacinės komisijos narys; Vadovavimas baigiamiesiems darbams
…………..…………Kontaktai i.zaleskiene@pdf.viko.lt