Katedroje dirbantys dėstytojai

e_arsavskieneAršavskienė Elida
Pareigos lektorė
Veikla Profesinė užsienio kalba (vokiečių); Inkliuzinis ugdymas; Karjeros planavimas; Kalbos ir kalbėjimo sutrikimų turinčių vaikų ugdymas (LPD) ;  Karjeros planavimas LPD; Užsienio (rusų) kalba LPD; Kūrybinio mąstymo dirbtuvės (LPD); Vadovavimas baigiamiesiems darbams; Vadovavimas pedagoginių studijų baigiamiesiems darbams;
Kontaktai e.arsavskiene@pdf.viko.lt

r_baciulyteBačiulytė Rima
Pareigos lektorė
Veikla Pedagogo asistento praktika I; Pedagogo asistento praktika II;  Neformalusis ugdymas; Andragogikos ir familistikos pagrindai;  Pedagoginių studijų baigiamasis darbas; Vadovavimas baigiamiesiems darbams;
Kontaktai r.baciulyte@pdf.viko.lt

Barkauskaitė Živilė
Pareigos lektorė
Veikla Socialinis darbas su rizikos šeimomis; Vadovavimas baigiamiesiems darbams; Vadovavimas pedagoginių studijų baigiamiesiems darbams;
Kontaktai z.barkauskaite@pdf.viko.lt

 

Bertašienė Inga
Pareigos lektorė
Veikla Lietuviu kalbos didaktika; Studijų komiteto pirmininko darbas;
Kontaktai i.bertasiene@pdf.viko.lt

 

v_grazieneDr. Gražienė Vitalija
Pareigos docentė
Veikla Lyginamoji vaikystės pedagogika; Vaikų nuo 6 iki 7-ių metų ugdymas; Pedagoginių studijų baigiamasis darbas; Vadovavimas baigiamiesiems darbams;
Kontaktai v.graziene@pdf.viko.lt

 

r_martinelieneDr. Ilgūnė-Martinėlienė Rita
Pareigos lektorė
Veikla  Socialinė pedagogika; Specializacijos praktika; Savarankiška socialinė pedagoginė praktika; Pedagoginių studijų baigiamasis darbas; Vaiko ir šeimos teisė; Menų terapija (LPD); Kvalifikacinės komisijos narys; Vadovavimas baigiamiesiems darbams; Studijų komiteto pirmininko darbas;
Kontaktai r.ilgune-martineliene@pdf.viko.lt

 

Ivanauskas Audrius
Pareigos lektorius
Veikla Bendroji ir socialinė psichologija; Vadovavimas baigiamiesiems darbams;
Kontaktai a.ivanauskas@pdf.viko.lt

 

Januškevičiūtė Asta
Pareigos lektorė
Veikla Pedagoginio proceso vadyba; Konfliktų valdymas (LPD); Vadovavimas baigiamiesiems darbams; Vadovavimas pedagoginių studijų baigiamiesiems darbams;
Kontaktai a.januskeviciute@pdf.viko.lt

 

Juškienė Vaiva
Pareigos lektorė
Veikla Viešasis kalbėjimas (LPD); Studijų įvadas; Lietuvių kalbos didaktika;
Kontaktai v.juskiene@pdf.viko.lt

 

Dr. Kačinaitė-Vrubliauskienė Dalia
Pareigos docentė
Veikla Specialybės kalba; Tiriamojo darbo ir akademinio rašymo pagrindai; Socialinės gerovės katedros vedėjos darbas; Vadovavimas baigiamiesiems darbams;
Kontaktai d.vrubliauskiene@pdf.viko.lt

 

Kondratavičienė Renata
Pareigos lektorė
Veikla IKT taikymas pradinėje mokykloje; Informatikos integravimas su didaktikomis; Skaitmeniniai žaidimai ugdymo(si) procese (LPD); Informacinio raštingumo ugdymas; Skaitmeninio raštingumo ugdymas; Ugdymo modeliavimas taikant IT; Virtuali erdvė ir jos techninės galimybės;
Kontaktai r.kondrataviciene@pdf.viko.lt

Leistrumienė Sigita
Pareigos lektorė
Veikla Profesinė užsienio kalba (anglų); Vadovavimas pedagoginių studijų baigiamiesiems darbams;
Kontaktai s.leistrumiene@viko.lt

 

nopicMačiuikienė Diana
Pareigos lektorė
Veikla Koučingas (LPD); Vadovavimas baigiamiesiems darbams;
Kontaktai d.maciuikiene@pdf.viko.lt

 

Markevičienė Elena
Pareigos lektorė
Veikla Pedagoginio proceso vadyba; Priešmokyklinio amžiaus vaiko pažinimas; Priešmokyklinio amžiaus vaiko kompetencijos ir jų ugdymas; Specializacijos praktika; Vadovavimas pedagoginių studijų baigiamiesiems darbams; Kvalifikacinės komisijos narys;
Kontaktai e.markeviciene@pdf.viko.lt

 

Miknaitytė Dovilė
Pareigos asistentė
Veikla Vaiko(nuo gimimo iki 3m.) ugdymas; Vaiko (3-6 m.) ugdymas; Vaiko (6-7 m.) ugdymas; Muzikos didaktika; Pedagoginė praktika globojant mentoriui; Vadovavimas pedagoginių studijų baigiamiesiems darbams; Vadovavimas baigiamiesiems darbams;
Kontaktai d.miknaityte@pdf.viko.lt

 

Motiejūnė Miglė
Pareigos lektorė
Veikla Konfliktų valdymas; Vadovavimas baigiamiesiems darbams;
Kontaktai m.motiejune@pdf.viko.lt

 

Motiejūnaitė Ramūnė
Pareigos lektorė
Veikla Kūno kultūros didaktika; 6-7 metų vaiko ugdymas; Bendroji kūno kultūra (LPD); Vadovavimas baigiamiesiems darbams;
Kontaktai r.motiejunaite@pdf.viko.lt

 

Pečiulienė Lina
Pareigos lektorė
Veikla Profesinė užsienio kalba (anglų); Vaiko (nuo gimimo iki 3 m.) ugdymas; 3-6 metų vaiko ugdymas; 6-7 metų vaiko ugdymas; Švietimo lyderystė; Studijų įvadas; Vadyba ir lyderystė; Pedagogo asistento praktika I; Pedagogo asistento praktika II; Pedagoginė praktika globojant mentoriui; Vadovavimas pedagoginių studijų baigiamiesiems darbams; Edukologijos katedros vedėjos darbas;
Kontaktai l.peciuliene@pdf.viko.lt

Prakapas Romas
Pareigos docentas
Veikla Edukologija ir edukacinių tyrimų pagrindai; Edukologinių tyrimų pagrindai; Socialinių tyrimų metodologija; Ugdymo sistemos ir filosofija; Vadovavimas baigiamiesiems darbams;
Kontaktai r.prakapas@ekf.viko.lt

 

Prokurotienė Rasa
Pareigos lektorė
Veikla Vaiko(nuo 0 iki 3 m.) ugdymas (šokis); Vaiko (3-6 m.) ugdymas (šokis); Vaiko (6-7 m.) ugdymas (šokis); Šokio studija;
Kontaktai r.prokurotiene@mtf.viko.lt

 

a_simoniukstyteSimoniukštytė Aušra
Pareigos lektorė
Veikla Kultūrinė įvairovė; Socialinis ugdymas; Tarpkultūrinis ugdymas; Vaiko socialinis ugdymas; Vadovavimas baigiamiesiems darbams;
Kontaktai a.simoniukstyte@pdf.viko.lt

 

Stankevičienė Ingrida
Pareigos lektorė
Veikla Vaiko (0-3 metų) ugdymas; Vaiko (3-6 metų) ugdymas; Vaiko (6-7 metų) ugdymas; Pedagogikos pagrindai; Savarankiška pedagoginė praktika; Ugdymas(is) įvairiose aplinkose; Vadovavimas pedagoginių studijų baigiamiesiems darbams; Kvalifikacinės komisijos narys; Studijų komiteto pirmininko darbas;
Kontaktai i.stankeviciene@pdf.viko.lt

 

Stankūnaitė Genutė
Pareigos lektorė
Veikla Studijų įvadas; Inkliuzinis ugdymas; Vaiko sveikata; Vaiko sveikatos ugdymas; Darbo ir civilinė sauga; Darbo teisė ir civilinė sauga; Civilinė ir darbo sauga; Vadovavimas pedagoginių studijų baigiamiesiems darbams; Vadovavimas baigiamiesiems darbams;
Kontaktai genute.stankunaite@pdf.viko.lt

Šoblinskas Valdemaras
Pareigos lektorius
Veikla Vaiko gerovės filosofija ir politika; Vaiko gerovės politika (vaiko ir šeimos teisė, švietimo politika); Pasaulio pažinimo didaktika; Probleminis mokymasis (LPD); Projektų vadyba;
Kontaktai v.soblinskas@pdf.viko.lt

LoretaTrakinskienė Loreta
Pareigos lektorė
Veikla Vaikų socialinių ir fianansinių įgūdžių ugdymas;
Kontaktai l.trakinskiene@pdf.viko.lt

 

l_venskuteVenskutė Lina
Pareigos lektorė
Veikla Matematikos didaktika; Vadovavimas baigiamiesiems darbams; Kvalifikacinės komisijos narys;
Kontaktai l.venskute@pdf.viko.lt

 

k_verbickiene2Verbickienė Kazė
Pareigos lektorė
Veikla Pedagogo asistento praktika I; Pedagogo asistento praktika II; Pedagoginė praktika globojant mentoriui; Savarankiška pedagoginė praktika; Pasaulio pažinimo didaktika; Etikos didaktika; Vaiko (nuo 3 iki 6 m.) ugdymas; Vaiko (nuo gimimo iki 3 m.) ugdymas; Vadovavimas pedagoginių studijų baigiamiesiems darbams; Vadovavimas baigiamiesiems darbams;
Kontaktai k.verbickiene@pdf.viko.lt