Studijos

Pedagogikos fakultete rengiami pradinio, ikimokyklinio ugdymo bei socialiniai pedagogai, gestų kalbos vertėjai. Studentai gali rinktis nuolatines arba ištęstines studijas. Visos studijų programos daug dėmesio skiria praktinių žinių ugdymui, taigi absolventai fakultetą palieką pasirengę savo profesinei veiklai.