Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakultetas (kartu su VIKO EF) įgyvendino Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro ir Vilniaus kolegijos finansuojamą „Šiuolaikinio pedagogo kompetencijų plėtros” mokymų programą, skirtą klasių vadovams, visų dalykų ir visų ugdymo pakopų formaliojo ir neformaliojo ugdymo mokytojams, pagalbos mokiniams specialistams ir kitiems pedagogams. Intensyvius 120 val. mokymus, vykusius 2017 m. spalio, lapkričio ir gruodžio mėn., sėkmingai užbaigė 51 dalyvis.

Pedagogai įgijo ir patobulino pilietiškumo, bendravimo ir bendradarbiavimo, kūrybiškumo, kritinio mąstymo ir problemų sprendimo, konfliktų valdymo, mokinio pažinimo, kompiuterinio raštingumo, fizinio raštingumo ir verslumo ugdymo kompetencijas.

Dalyviai įsipareigojo savo mokyklų bendruomenėse pasidalyti įgytomis žiniomis ir gebėjimais. 2018 kovo 15d. 14 val. numatyta vaizdo konferencija skirta mokymuose įgytų žinių ir gebėjimų taikymo pasiekimų sklaidai.

Dėkojame visiems dalyviams už aktyvų dalyvavimą mokymuose.


Lapkričio 29 – gruodžio 1 dienomis Luneburg (Vokietija) įvyko pirmasis EIPTE projekto susitikimas, kuriame dalyvavo lektorė Lina Pečiulienė ir prof. Irena Zaleskienė. Susitikę projekto dalyviai detaliai aptarė numatomas projekto veiklas, susitiko su projekto patariamąja taryba, planavo intensyvios studijų savaitės, kuri vyks 2018 pavasarį Danijoje, veiklas. Numatoma, kad intensyvioje studijų savaitėje galės sudalyvauti iki 10 studentų iš Lietuvos. Luneburgas – nuostabaus grožio istorinis Vokietijos miestas, tad po intensyvaus darbo, projekto dalyvių laukė pažintinė kultūrinė programa.


Vaikystės pedagogikos studijų programoje skiriama nemažai dėmesio teorinių žinių taikymui praktikoje ir tai vyksta ne tik praktikų, bet ir praktikumų metu, todėl kartais dalyko atsiskaitymų užduotys yra neįprastos ir atliekamos neįprastoje aplinkoje. Džiaugiamės, kad studentės įgijo lauko pedagogikos pagrindus. Dėkojame „Lauko darželiui“ už galimybę ne tik pažinti jų ugdymo principus ir erdves, bet ir išbandyti pačių sukurtas ugdymo priemones šioje įstaigoje.

 

 


2017 m. lapkričio 20 – 23 dienomis Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakulteto studentės Ona Brazaitytė, Agnė Kaktavičiūtė, Joana Sichorskytė bei lektorės Agnė Grušauskaitė ir Aušra Simoniukštytė dalyvavo tarptautinėje pozityviai tėvystei skirtoje studijų savaitėje, vykusioje HOWEST universitetinėje kolegijoje Briugėje (Belgijoje).

Studijų savaitė yra tarptautinės jungtinės Tėvystės studijų programos dalis. Be Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakulteto, jungtinę Tėvystės studijų programą vykdo: Maltos universitetas (Malta), Notingemo Trento universitetas (Jungtinė Karalystė), Zuydo taikomųjų mokslų universitetas (Nyderlandai), Leuven-Limburgo universitetinė kolegija (Belgija), HOWEST universitetinė kolegija (Belgija) ir Satakuntos taikomųjų mokslų universitetas (Suomija). Studijų programa dalinai vykdoma nuotoliniu būdu, taip pat dukart per metus vis kitoje šalyje partnerėje planuojamos rengti intensyvios studijų savaitės. Kita intensyvi studijų savaitė, skirta „Įvairovės ir tėvystės“ temai, vyks Vilniaus kolegijoje 2018 m. gegužės mėn.

Jungtinės Tėvystės studijų programos įgyvendinimo memorandumas tarp ​partnerių pasirašytas 2017 m. gegužės mėn.

 


2017 m. Lapkričio – Gruodžio mėn. Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakulteto Pradinio ugdymo studijų programos antro kurso studentės (PU16) ir dėstytoja Renatos Kondratavičienė dalyvauja dviejų dalių „Šiuolaikinio priešmokyklinio ugdymo gairių“ kvalifikacijos tobulinimo programoje. Mokymus veda doc. dr. Vitalija Gražienė – Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakulteto docentė bei Elena Markevičienė – Vilniaus lopšelio darželio „Lazdynėlis“ direktorė. Pirmoje mokymų dalyje, vykusioje 2017 m. lapkričio 24 d. Vilniaus lopšelyje darželyje „Lazdynėlis“, dalyvės pastiprino praktinius įgūdžius: Vaiko pažinimas; Priešmokyklinio amžiaus vaiko kompetencijos ir jų ugdymo gairės; Priešmokyklinio ugdymo(si) strategijos; Priešmokyklinio ugdymo(si) procesas ir vaiko pasiekimų vertinimas.

Plačiau apie programą čia…