Liepos 2 d. Edukologijos katedros lektorės Renata Kondratavičienė ir Lina Pečiulienė dalyvavo informaciniame renginyje „ES INVESTICIJŲ GALIMYBĖS IKIMOKYKLINIŲ ĮSTAIGŲ VEIKLOS TOBULINIMUI“. Renginyje pristatytos ES investicijų švietimo srityje galimybės ikimokyklinio ugdymo įstaigoms, priemonių apžvalga, dalyvavimo ES investicijų priemonėse ypatumai, iššūkiai, problemos, specifika, sėkmingų projektų pavyzdžiai ir kt.

 


Birželio 28 d. Pedagogikos fakulteto dekanė Vaiva Juškienė ir Edukologijos katedros vedėja Lina Pečiulienė dalyvavo Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centro (MOSTA) ir Europos Komisijos TAIEX renginyje „Kuriant nacionalinę žmogiškųjų išteklių sistemą: pedagogų poreikio prognozavimas“. Pirmoje renginio dalyje buvo pristatomi pirmąkart sukurtos ir įgyvendinamos sistemos rezultatai – pedagogų poreikio darbo rinkoje prognozės, antroje renginio dalyje vyko panelinė diskusija, kurią moderavo Ministro Pirmininko Sauliaus Skvernelio patarėja švietimo, mokslo ir kultūros klausimais Unė Kaunaitė.
Diskutuoti buvo pakviesti LR Švietimo ir mokslo viceministras dr. Giedrius Viliūnas, Vilniaus kolegijos Edukologijos katedros vedėja Lina Pečiulienė, profesorė emeritė Áine Hyland (University College of Cork, Ireland), Thomas Lockhart (Department for Education, the UK) ir MOSTA Studijų politikos ir karjeros analizės skyriaus vadovas Gintautas Jakštas. Diskusijos paskirtis buvo aptarti valstybės žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir prognozavimo vaidmenį.
Po pietų pedagogų rengimo centrai, kuriems priklauso ir Vilniaus kolegija, buvo kviečiami dalyvauti pristatyme ir diskusijoje, skirtuose aptarti pedagogų rengimo centrų efektyvų veikimą ir tam skirtą naująjį projektą.

 


2018 m. birželio 18–22 d. vyko Erasmus+ KA201 priemonės „Mediacijos diegimas bendrojo ugdymo sistemoje“ (Nr.2017-1-LT01-KA201-035234) projekte numatyti „Įvado į mediaciją“ mokymai Lietuvos ir Latvijos pedagogams. Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakulteto dėstytojai  Rita Ilgūnė-Martinėlienė ir Valdemaras Šoblinskas LEU Kompetencijų centro patalpose (Saltoniškių g. 54) penkias dienas skaitė paskaitas ir vedė praktinius užsiėmimus, skirtus supažindinti pedagogus su mediacijos metodo pagrindais ir tarpininkavimo mokykloje galimybėmis. Dalyviai įgijo ar patobulino savo kompetencijas šiose pagrindinėse temose:

  • Įvadas į mediacijos metodą;
  • Mediatoriaus (tarpininko) vaidmuo ir profesionalios kompetencijos;
  • Konfliktų mediacijoje tipologija ir jų valdymas;
  • Bendravimas be prievartos;
  • 5 mediacijos fazės;
  • Emocijos ir poreikiai mediacijoje;
  • Bendraamžių mediacija.

 


Birželio 15 d. Prezidento Antano Smetonos dvare, Ukmergės rajono Užulėnio kaime įvyko seminaras mokytojams iš Anykščių ir Ukmergės rajonų. Seminaro tema: „Romų tautybės mažumos istorija: Nuo atsiradimo Europoje iki XX amžiaus genocido“.

Seminarą pradėjo Tautinių mažumų departamento prie LRV Ryšių su tautinėmis bendrijomis skyriaus vedėja Rasa Paliukienė. Aušra Simoniukštytė, Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakulteto lektorė, pristatė romų istoriją ir kultūros bruožus, o Panevėžio vaikų dienos užimtumo centro darbuotoja Elena Aleksandravičiūtė skaitė pranešimą ,,Romų tradicijos ir jų įtaka bendruomenės integracijai“. Seminaro pabaigoje Tautinių mažumų departamento prie LRV Ryšių su tautinėmis bendrijomis skyriaus vyr. specialistė Gražina Sluško pristatė knygas ir mokymo priemones apie romų genocidą.

 


Kompetencijos ar asmeninės savybės, pažįstantis save ar mokinius, bendraujantis su tėvais ar tik su mokiniais,– koks turi būti geras šiuolaikinis mokytojas birželio 16 d. Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakultete vykusioje diskusijoje svarstė pedagogai, tėvai, studentai, mokslininkai, švietimo darbuotojai ir visi, kuriems rūpi švietimo ateitis. Diskusiją organizavo „Švietimo ateities forumas“ drauge su Vilniaus kolegija, Karalienės Mortos mokykla, Vaikystės sodu, asociacija „Kitoks vaikas“ ir katalikišku darželiu „Mažutėliams“. Renginyje dalyvavo daugiau nei 200 pedagogų iš visų Lietuvos regionų.

„Siekdami atsiliepti į idėją mokytojas prestižinė profesija iki 2025, taip pat norėdami į mokyklas ir darželius pritraukti jaunų specialistų ir padėti esantiems pedagogams susivokti, kas kuria mokytojo prestižą, sukvietėme mokytojus į diskusiją. Pagrindinis mūsų tikslas – įvardinti mokytojo savybes ir kompetencijas, kurios visuotinai atrodo svarbiausios. Tik tuomet žinosime, kokia kryptimi toliau ugdyti esamus ir būsimus mokytojus“, – sako Vilniaus universiteto profesorė edukologė Vilija Targamadzė, „Švietimo ateities forumo“ prezidentė.

Pasak prof. Vilijos Targamadzės, šiuolaikinis mokytojas susiduria su daugeliu iššūkių. Keičiantis visuomenei, keičiasi ir mokytojo profesijos standartai, į ugdymo(si) procesą dažnai aktyviai įsitraukia ir tėvai, kurie turi daug gerų ketinimų, bet neretai stokoja pedagoginių žinių, gebėjimų. Galų gale, yra tikrai daug tiek jaunų, tiek vyresnio amžiaus žmonių, kurie mielai imtųsi pedagoginio darbo, tačiau turime padėti jiems pasiruošti.

Vaiva Juškienė, Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakulteto dekanė, teigia, kad būti mokytoju – tai skirti šiam darbui 24 valandas per parą. „Geras mokytojas yra tas, kuris eina koja kojon su pasauliu, nepamiršdamas pamatinių dalykų “, – sako pedagogų kalvės atstovė.

 

Renginio nuotraukos…

Plačiau apie renginį…