Vasario 14 d. Pedagogikos fakultetas šventė Valentino dieną. Šią saulėtą dieną Socialinio darbo studijų programos, SO16 studentės ir dėstytoja Renata Kondratavičienė pakvietė visus kartu paminėti Švento Valentino dieną bei dalyvauti komandiniame muzikiniame proto mūšyje „Meilės sūkury“. Nugalėtojai turėjo galimybę laimėti saldžiąsias dovanėles.

Nuotraukų galerija rasite čia…


Šis muziejus vienintelis interaktyvus lietuvių kalbos muziejus Lietuvoje, kuriame patrauklia ir šiuolaikiška forma perteikiamos naujausios kalbotyros žinios bei aktualūs kalbos vartojimo klausimai, o lietuvių kalba pristatoma kaip Europos daugiakalbystės bei kultūrų dialogo partnerė.

 

Būsimos pradinių klasių mokytojos susipažino su daugybe kalbai svarbių dokumentų, knygų ir kalbininkų daiktų, galėjo išbandyti unikalius kalbos žaislus:

 

 

 

 

 

 

Ekskursijos metu įsitikino, kad kalba – tai ne tik gramatika ir skyryba, tai gyvas, įdomus reiškinys, kuriuo galima žaisti ir kurį net galima paliesti rankomis:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Išbandė ir elektronines vartykles su išsamia informacija apie įvairias kalbotyros sritis: kalbos istoriją, dialektologiją, leksikografiją, kalbų kontaktų tyrimus, raštijos istoriją, terminologiją, dabartinę vartoseną, kalbotyros istoriją, lietuvių gestų kalbą ir kt., kompiuterinius kalbos žaidimus:


Vasario 13 d. Pedagogikos fakultetas šventė Užgavėnes. Šią snieguotą dieną Pradinio ugdymo pedagogikos studijų programos, PU16 studentės Brigita Stankevičienė; Kristina Kozlovskaj; Enrika Sinkevič; Silvija Vilimaitė; Julita Jodko, dėstytoja Renata Kondratavičienė, administratorės Irena Bertašienė ir Renata Rutkauskienė pakvietė visus kūrybingai, pasitelkus liaudies humorą išvaryti žiemą bei prisišaukti pavasarį. Studentės vaišino savo keptais blyneliais – trispalvėmis širdelėmis. Užgavėnes tradiciškai paminėjo ir vaikų darželis „Vikutis“.

Nuotraukų galerija rasite čia…


2017 m. gruodžio 27-29 dienomis ir 2018 m. sausio 24 d. Pedagogikos fakulteto (PDF) lektorė Vilija Gerasimovičienė vedė mokymus Mokyklų tobulinimo centro koordinuotame tęstiniame Vilniaus miesto savivaldybės mokymų programos projekte „Pavaduotojų akademija“, skirtame Vilniaus miesto bendrojo ugdymo mokyklų vadovų pavaduotojams ugdymui.

Programos tikslas – sudaryti sąlygas pavaduotojams kurti bendradarbiavimo tinklus, padėti mokyklų pavaduotojams efektyviai dirbti mokyklose bei rengti mokyklų vadovų rezervą.

Projekto siekiami rezultatai:

  • Sudaryti sąlygas mokyklų pavaduotojams tobulinti vadovavimo ir įgyti lyderystės švietimo vadyboje reikalingas kompetencijas;
  • Paskatinti pavaduotojus siekti profesinės karjeros švietimo srityje;
  • Sukurti ir palaikyti Vilniaus bendrojo ugdymo mokyklų vadovų pavaduotojų bendradarbystės tinklą;
  • Suorganizuoti mokyklų pavaduotojų žinias, įgūdžius, kompetencijas stiprinančius mokymus.

Per tris mokymų dienas 60-čiai pavaduotojų ugdymui vieną iš programos temų „Fizinio aktyvumo, judrumo mokyklose skatinimas“ pristatė PDF lektorė Vilija Gerasimovičienė. Su dalyvėmis aptartos fizinio aktyvumo siekiamybės ir esamų situacijų kasdienybė mokyklose. Svarstytos vadybinių sprendimų galimybės įgyvendinant sveikatos ugdymo, fizinio aktyvumo, judrumo mokyklose veiklas. Nagrinėtos mokyklos erdvių pritaikymo galimybės, teikti pasiūlymai, kaip padaryti kūno kultūros pamokas patrauklesnes ir kokios galimos esamų pamokų alternatyvos. Diskutuota, ko reikia, kad fizinio aktyvumo skatinimas taptų prioritetine užduotimi mokykloje. Skatinta pavaduotojų bendra motyvacija išbandant praktines veiklas, aktyvius metodus ir ugdomąsias priemones.