Šis muziejus vienintelis interaktyvus lietuvių kalbos muziejus Lietuvoje, kuriame patrauklia ir šiuolaikiška forma perteikiamos naujausios kalbotyros žinios bei aktualūs kalbos vartojimo klausimai, o lietuvių kalba pristatoma kaip Europos daugiakalbystės bei kultūrų dialogo partnerė.

 

Būsimos pradinių klasių mokytojos susipažino su daugybe kalbai svarbių dokumentų, knygų ir kalbininkų daiktų, galėjo išbandyti unikalius kalbos žaislus:

 

 

 

 

 

 

Ekskursijos metu įsitikino, kad kalba – tai ne tik gramatika ir skyryba, tai gyvas, įdomus reiškinys, kuriuo galima žaisti ir kurį net galima paliesti rankomis:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Išbandė ir elektronines vartykles su išsamia informacija apie įvairias kalbotyros sritis: kalbos istoriją, dialektologiją, leksikografiją, kalbų kontaktų tyrimus, raštijos istoriją, terminologiją, dabartinę vartoseną, kalbotyros istoriją, lietuvių gestų kalbą ir kt., kompiuterinius kalbos žaidimus: