Gegužės 12-14 d. PDF dėstytoja Vilija Gerasimovičienė dalyvavo Kauno kolegijos Vadybos ir ekonomikos fakulteto sporto vadybos katedros vedėjo dr. Andriaus Brusoko organizuojamuose tarptautinio projekto „Integrated Football. The new frontier of sports for all“ mokymuose. Integruotas futbolas jungia įvairius sportininkus, nepriklausomai nuo jų lyties, sveikatos, socialinio sluoksnio, rasės ar religijos, sudarant vienodas galimybes būti fiziškai aktyviais. Ši nauja sporto šaka populiarinama visose projekte dalyvaujančių organizacijų šalyse: Lietuvoje, Italijoje, Bulgarijoje, Vokietijoje, Portugalijoje, Slovakijoje.

Dalyviams iš Vilniaus, Kauno, Ukmergės, Visagino ir Klaipėdos apskrities vyko paskaitos apie veiklų organizavimą integruotame sporte, integruoto futbolo taisyklių bei žaidėjų pajėgumo testų ir praktinio darbo grupėse pristatymai, apskritojo stalo diskusijos. Nacionalinės futbolo akademijos manieže surengti integruoto žaidėjų aktyvumo pagal tam tikrą įvertinimo lygį nustatymai ir mokomieji žaidimai.

Skatinant tolesnio integruoto futbolo plėtrą, siekiant socialinės įtraukties ir kuriant ugdymo(si) modelį, pritaikomą vaikams, gegužės 17 d. Vilniaus lopšelyje-darželyje „Pušaitė“ 1 lygmens integruoto futbolo trenerės licenziją įgyjusi Vilija Gerasimovičienė surengė gerosios patirties sklaidos supaprastinto integruoto futboliuko pramogą vaikams. Joje dalyvavo Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakulteto Vaikystės pedagogikos studentės bei darželio auklėtiniai, turintys ir specialiųjų ugdymo(si) poreikių.

Studentė Ona Brazaitytė (VP16) dalijasi įspūdžiais: „Stebint vaikus buvo smagu matyti, kad jiems įdomu. Vaikai atidžiai klausė paaiškinimų, išbandė užduotis. Vaikai, sunkokai atlikę testo užduotis, sulaukė kitų dalyvių pagalbos. Naujų projekto veiklų bandymas buvo kaip atrakcija vaikams bei įrodymas, jog sportuoti galima patiriant tą patį džiaugsmą nepriklausomai nuo fizinio aktyvumo galimybių“.

Studenčių Aurelijos Juodytės ir Evos Pugžlytės (VP16) nuomonė: „Renginio metu vyko testai, panašūs į estafetes, trumpi žaidimai vaikams, kuriuos mes, kaip dalyvės, padėjome tinkamai paruošti. Taip pat padėjome vaikams iškilus sunkumams, nesupratus užduoties. Matėme, kaip noriai vaikai dalyvavo, buvo labai aktyvūs, stengėsi įveikti jiems parengtas užduotis. Žaisdami futbolą žaidėjai labai draugiškai sutarė, palaikė vieni kitus garsiomis emocijomis, šypsenomis veiduose. Renginio metu vaikai mokėsi veikti ir dalyvauti kartu, bendrauti, palaikyti vieni kitus, būti draugiškesni, tolerantiškesni, bendradarbiauti tarpusavyje“.

 

Plačiau apie projektą:

  1. http://www.integratedfootball.eu
  2. http://vef.kaunokolegija.lt/2017/05/pirma-karta-lietuvoje-suorganizuoti-integruoto-futbolo-treneriu-ir-teiseju-mokymai

 

Nuotraukų autorius: Saulius Čirba

Parengė: PDF dėstytoja Vilija Gerasimovičienė