„Verslumas pradinio ugdymo pedagogų rengime“

2017 m. rugpjūtį Vilniaus kolegija kartu su tarptautiniais partneriais laimėjo atranką Erasmus+ strateginių partnerysčių projektų atrankoje.

Projekto Entrepreneurship in Initial Primary Teacher Education (EIPTE)/Verslumas pradinio ugdymo pedagogų rengime pagrindinis tikslas –  diegti ir pagerinti verslumo kompetencijų ugdymą aukštosiose mokyklose, ypač rengiant pradinio ugdymo pedagogus.

Be kitų prasmingų projekto veiklų, kaip pagrindinis projekto rezultatas numatomas metodinis leidinys, skirtas aukštosioms mokykloms, rengiančioms pradinio ugdymo pedagogus. Leidinyje, išleistame visomis projekto partnerių valstybinėmis kalbomis, numatoma pateikti studijų modulius, kurie galėtų būti lanksčiai integruoti ir pritaikomi įvairiuose kontekstuose. Ši priemonė bus parengta ištiriant įvairius egzistuojančius nacionalinius ir Europinius išteklius, juos papildant ir sukuriant naują produktą, atsižvelgiant į partnerių kontekstą ir kt. Projekte numatomas priemonės pilotinis išbandymas ir naudotojo vadovo parengimas.

Kiekvienas iš projekto partnerių yra atsakingas už tam tikrą sritį pagal šalies ar įstaigos patirtį: verslumo kompetencijų ugdymas pedagogų rengime (University of Deusto, Ispanija, ir University College Sjaelland, Danija), nuotoliniai seminarai ir e-mokymosi organizavimas (Mid-Sweden University, Švedija), tarpdisciplininis tiriamasis požiūris į verslumo ugdymą (Leuphana University  Lüneburg, Vokietija), verslumo ugdymas per NVO (Technichus, Švedija, ir Danish Foundation for Entrepreneurship, Danija), verslumo ugdymas per meną ir muziką pdagogų rengime (Artesis Plantijn, Antwerp, Belgija), verslumo ugdymas įstatymų leidybos/politikos aspektu (Vilniaus kolegija).

Projekto puslapis: www.eipte.eu

Apie projektą anglų kalba skaityti daugiau čia…

 

Projekto naujienos, raida

1. Įvyko pirmasis EIPTE projekto susitikimas

2. Įvyko antrasis projekto susitikimas ir intensyvi studijų savaitė

3. Įvyko trečiasis projekto susitikimas ir intensyvi studijų savaitė

4. Įvyko ketvirtasis projekto susitikimas ir intensyvi studijų savaitė

5. Įvyko penktasis projekto susitikimas ir intensyvi studijų savaitė

6. Įvyko šeštasis projekto susitikimas ir intensyvi studijų savaitė

7. Įvyko projekto sklaidos renginys – konferencija

8. Paskelbti projekto intelektiniai produktai