Š. m. gegužės 13-19 dienomis Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakulteto dėstytojai: profesorė Irena Zaleskienė, Edukologijos katedros vedėja Lina Pečiulienė, lektorė Vilija Gerasimovičienė bei dešimt Pradinio ugdymo pedagogikos studentų dalyvavo EIPTE (Entrepreneurship in Initial Primary Teacher Education – Verslumas rengiant pradinio ugdymo pedagogus) projekto intensyvioje studijų savaitėje, vykusioje Danijoje Roskildės mieste esančioje kolegijoje – Professionshøj skolen Absalon (University College Absalon) bei tarptautiniame projekto partnerių susitikime Roskildėje (Danija).

Būsimieji pradinių klasių mokytojai drauge su studentais ir dėstytojais iš Vokietijos, Belgijos, Švedijos, Danijos, Ispanijos ir Lietuvos gilino žinias ir praktinius įgūdžius, kaip suteikti gebėjimų ugdyti verslumą būsimiems pradinio ugdymo pedagogams bei jį ugdyti pradinėse klasėse. Įgiję teorinius pagrindus apie verslumo kompetencijos svarbą, elementus ir įgijimo būdus, būsimi pedagogai tarptautinėse komandose kūrė projektus, kuriuos praktiškai įgyvendino Klostermarksskolen pradinėje mokykloje. Mokykloje įgytą patirtį studentai reflektavo asmeniškai ir grupėse, vėliau drauge kūrė ateities mokyklos vizijos grafinius projektus. Įtraukiančios užduotys, mokymasis veikiant poromis ir komandomis, veiklos daugiakultūrėje aplinkoje suteikė unikalios patirties, skatino susimąstyti apie socialinę įtrauktį, mokė klausytis vienas kito, priimti tinkamus sprendimus ir įgyti pasitikėjimo savimi. Aktyvias veiklas paįvairino įkvepiantys kviestiniai lektoriai, pavyzdžiui, muzikos pedagogė Eva Fock pranešime „From global Outlook … to garbage instruments“ parodė, kaip iš antrinių žaliavų pačių vaikų kuriami muzikos instrumentai padeda įgyti pasitikėjimo savimi, ugdo jų kūrybiškumą ir gebėjimą dirbti komandoje, o Eva Bech Lynggaard (Berendsen kompanijos įkūrėja, produktų ir rinkodaros vadovė) papasakojo, kaip smalsumas ir kūrybiškas požiūris gali padėti pasiekti sėkmės ir sukurti inovacijas pačiam paprasčiausiam versle: „Ar gali būti kilimų, skirtų valyti kojas užėjus į mokyklą, kurie skatina toleranciją? – tikrai taip!“.

Projekto ekspertė prof. Irena Zaleskienė pristatė Verslumo rengiant pradinio ugdymo pedagogus gairių projektą. Su partneriais aptarta kitos intensyvios studijų savaitės, rudenį vyksiančios Belgijoje, detali programa, projekto intelektinių produktų kūrimo, veiklų valdymo ir projekto viešinimo veiklos.

 

Daugiau nuotraukų…