2017 m. lapkričio 9 d. Vilniaus miesto savivaldybės Kolegijos salėje vyko tarptautinė mokslinė – metodinė ikimokyklinio ugdymo įstaigų konferencija „Vaikų ugdymas(-sis) per patirtį lauko edukacinėse aplinkose ikimokyklinėje įstaigoje“.

Konferenciją organizavo Vilniaus lopšelio – darželio „Pipiras“ bendruomenė ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir transporto departamento Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus Aplinkos apsaugos poskyris, įgyvendinantys Vilniaus miesto savivaldybės administracijos aplinkosauginio švietimo projektą „Gamtos atradimai – žaidžiu, kuriu ir sužinau!”.

Konferencijoje nagrinėtos temos: ikimokyklinio amžiaus vaikų patyriminis ugdymas(is) gamtinėse erdvėse, vaikų aplinkos tyrimo įgūdžių ugdymas, gamtojautos, aplinkai palankių vertybinių nuostatų formavimas, edukacinių erdvių kūrimas ir naudojimas ugdymo(si) procese.

VšĮ „Vilniaus kolegijos edukacijos centro“ vaikų darželis „Vikutis“, Vilniaus lopšelis-darželis „Pušaitė“  ir Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakulteto bendruomenė, viena iš konferencijos partnerių, puoselėja vaikų ugdymą(si) per patirtį lauko edukacinėse aplinkose bei naudojant interaktyvius žaidimus. Patirtis pristatyta fakulteto lektorių Renatos Kondratavičienės ir Vilijos Gerasimovičienės pranešime „2-5 metų vaikų ugdymasis naudojant interaktyvias pasakas – žaidimus“:

  • 2-3 m. amžiaus vaikai stebėdami ir liesdami išmaniosios lentos ekraną pratinosi ja naudotis, emocingai reagavo į atsirandančius ir pranykstančius gamtos reiškinius.
  • 4-5 m. amžiaus vaikai stebėdami darželio grupėje projektoriaus ekrane „Saulytučiai“ pasaką atpažino gamtoje matytus augalus, gyvūnus, dalinosi savo patirtimi apie atbundančią gamtą.
  • 3-4, 6-7 m. amžiaus vaikai sporto salėje grupinės veiklos metu nors ir buvo mažiau susikaupę stebėdami pasakos „Saulytučiai“ visą seriją, bet pastebėjo ir pavadino pagrindinius veikėjus, jų požymius. Rodė kas kur auga, gyvena. Žaisdami stiprino savo socialinę kompetenciją bendraudami tarpusavyje, rūpindamiesi  ir užimdami vieni kitus.