2019 m. balandžio 26 d. Vilniaus lopšelyje – darželyje ,,Gabijėlė“ vyko tarptautinė ikimokyklinio ugdymo įstaigų metodinė – praktinė konferencija ,,Įtraukusis ugdymas: sąlygos, galimybės ir lūkesčiai“. Konferenciją organizavo Vilniaus lopšelis – darželis „Gabijėlė“. Partneriai: Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakultetas ir Lietuvos vaikų ir jaunimo centras.

Konferencijos atidarymo metu Vilniaus lopšelio – darželio ,,Gabijėlė“ direktorė Božena Stabinaitė-Zimblienė supažindino su ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugų prieinamumu kiekvienam vaikui ir dėkojo pranešėjams už aktyvų bendradarbiavimą siekiant sukurti holistinio ugdymo(si) atmosferą dirbant su vaikais, turinčiais specialiųjų ugdymosi poreikių, o dalyviams – turiningos patirties.

Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakulteto lektorė Dovilė Miknaitytė bei Pradinio ugdymo studijų programos studentai Kamilė Davidavičiūtė ir Ignas Gaina pristatė praktinio darbo pavyzdžių tema ,,Muzika kiekvienam vaikui“. Pranešime buvo praktiškai pademonstruotos grupės pedagogo muzikos panaudojimo galimybės kasdienėje grupės veikloje.

Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakulteto lektorės Renata Kondratavičienė, Natalija Ignatova bei vaikystės pedagogikos studijų programos studentė, Vilniaus lopšelio darželio ,,Vieversys“ auklėtoja Irmantė Miglinaitė supažindino su įtraukiojo ugdymo skatinimu naudojant edukacinius ,,Blue-bot“ robotus priešmokykliniame ugdyme. Pranešimo metu buvo pademonstruota, kaip vaikų kognityvinis vystymasis gali būti pagerintas padedant edukaciniams „Blue-bot“ robotams. Pasiūlyta ugdymosi scenarijų, kuriais siekiama skatinti vaikų pažintinius procesus lygiagrečiai ugdant bendruosius gebėjimus bei socialinius įgūdžius, pasinaudojant „Blue-bot“ robotų savybe įtraukti į ugdymo(si) procesą.

Latvijos respublikos, Daugpilio specialiosios ikimokyklinio ugdymo įstaigos Nr. 9 vedėja Inara Andrijauskienė ir logopedė Galina Romanceviča skaitė pranešimus ,,Šiuolaikinės švietimo sistemos ypatumai ir ugdymo įstaigos vaidmuo integruojant vaikus su specialiaisiais ugdymosi poreikiais“, ,,Individualaus darbo planavimas su vaikais, turinčiais autizmo spektro sutrikimą realizuojant bendrojo ugdymo programą ir tolesnę vaiko integraciją visuomenėje“.

Vilniaus kolegijos lektorė, specialioji pedagogė Elida Aršavskienė pranešime „Šeimos, auginančios neįgalų vaiką, psichosocialinė situacija ir jos išgyvenimo strategijos“ analizavo tėvų savijautą, patiriamas problemas, išgyvenimo strategijas, gimus neįgaliam vaikui. Pranešime buvo akcentuojama darželių ir šeimos bendradarbiavimo svarba, formos ir būdai, padedantys tėvams pasijausti kompetentingais, dalyvaujančiais vaiko ugdymo(si) procese.

Vilniaus kolegijos lektorė ir Vilniaus ,,Vyturio“ pradinės mokyklos šokio mokytoja ekspertė Rasa Prokurotienė supažindino su ugdymo turinio prieinamumu kiekvienam vaikui, individualizuojant šokio veiklos procesą ir priemones.

Konferencijos dalyviai taip pat sėmėsi patirties dirbdami sekcijose bei susipažinę su stendiniais pranešimais. Buvo įteiktos Vilniaus miesto mero padėkos už aktyvų bendradarbiavimą siekiant sukurti holistinio ugdymo(si) atmosferą darbui su vaikais, turinčiais specialiųjų ugdymo(si) poreikių ir dalyvavimą tarptautinėje ikimokyklinio ugdymo įstaigų metodinėje – praktinėje konferencijoje „Įtraukusis ugdymas: sąlygos, galimybės ir lūkesčiai“.

Galerija….