2019 m. kovo 18 d. Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakultete viešėjo atviros jaunimo erdvės „Padėk pritapti“ vadovė Inga Kreivėnaitė ir socialinė darbuotoja Živilė Aleksiūnaitė. Organizacijos atstovės studentams pristatė vaikų dienos centro ir atviros jaunimo erdvės „Padėk pritapti“ veiklas, papasakojo, kokiomis kompetencijomis turi pasižymėti su jaunimu dirbantys savanoriai, ragino savanoriauti bei atlikti praktiką jų organizacijoje.

Organizacija „Padėk pritapti“ siekia mažinti vaikų ir jaunuolių socialinę atskirtį, bendradarbiaudama su nevyriausybinėmis organizacijomis, mokyklomis, kitomis valstybinėmis institucijomis bei kurdama tai, kas sunkiausiai pasiekiama darbe su socialinės atskirties grupėmis – pasitikėjimu grįstą santykį su atviros jaunimo erdvės lankytojais, dienos centro auklėtiniais ir jų tėvais.

Atvira jaunimo erdvė „Padėk pritapti“ yra įtraukta į įstaigų, kuriose VIKO PDF Socialinio darbo studentai gali atlikti praktiką, sąrašą.