Gegužės 23 d. Klaipėdos valstybinėje kolegijoje vyko Respublikinė mokslinė – praktinė studentų konferencija „Verslas, technologijos, biomedicina: inovacijų įžvalgos 2018“

Konferencijos dalyvius pasveikino bei kuo daugiau inovatyvių sprendimų versle linkėjo Klaipėdos valstybinės kolegijos direktorė Gražina Markvaldienė. Konferencijos plenariniame posėdyje – panelinėje diskusijoje „Sėkmingi žingsniai karjeros ir verslo link“ diskusijos dalyviai akcentavo, jog sėkmės versle nėra, yra tik priemonės, darbas ir rezultatai. Svarbu turėti svajonę ir jos siekti. Siekiant sėkmės būtini ne tik techniniai, bet ir projektų valdymo bei vadybos gebėjimai.

Dešimtą kartą vykusioje konferencijoje buvo skaityti 105 pranešimai, parengta daugiau nei 50 straipsnių.

Šioje konferencijoje dalyvavo ir Vilniaus kolegijos pradinio ugdymo diplomantės Renata Trumpokais, Simona Stumbraitė su darbo vadove Renata Kondratavičiene. Pranešėjos skaityto pranešimo „Pradinių klasių mokinių skaičių ir skaičiavimų mokymas(-is) naudojant virtualią mokymo(si) aplinką „Eduka klasė“ pagrindu parengė ir straipsnį.

Atlikus tyrimą, išsiaiškinta, kad daugiau nei po pusė mokytojų mokydami skaičių ir skaičiavimų pradinėje mokykloje virtualioje mokymosi aplinkoje „EDUKA klasė“ kuria grupę pasirinktiems bei visiems klasės mokiniams, užduoda mokiniams diferencijuotas užduotis iš EDUKA užduočių banko, naudojasi skaitmeniniais vadovėliais, teikia mokiniams ir jų tėvams grįžtamąjį ryšį, stebi mokinių mokymosi rezultatus ir pažangą bei kuria savo užduotis. Galima teigti, kad naudojimasis virtualiąja mokymo(si) aplinka „EDUKA klasė“ padidina skaičių ir skaičiavimo mokymo(si) pradinėje mokykloje galimybes ir paskatina mokytojus dažniau kurti mokiniams individualias užduotis.