Kasmet mūsų studentų mokslinės draugijos nariai dalyvauja skirtingose studentų moklinėse konferencijose.

Šiemet Socialinio darbo trečiakursė Diana Kondratavičiūtė, kosultuota dėstytojo dr. Vaidoto Valantiejaus skaitė pranešimą „Socialinės atskirties mažinimas nuteistųjų grupėje: probacijos tarnybos atvejis“. Straipsnį rasite 67 ps.

https://vvf.viko.lt/media/uploads/sites/11/2020/09/12-osios-tarptautinės-studentų-konferencijos-straipsnių-praktinių-darbų-ir-santraukų-leidinys-Publication-of-articles-practical-assignments-and-abstracts-of-11th-International-Students-Conferenc.pdf