Gruodžio 2 dieną Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazijoje įvyko Lietuvos kūno kultūros mokytojų asociacijos (LKKMA) teorinė-praktinė konferencija „Kūno kultūros mokytojas šiandien ir rytoj: tarp realybės ir lūkesčių“, kurioje profesines ir bendrąsias kompetencijas gilino Vilniaus kolegijos pedagogikos fakulteto kūno kultūros didaktikos dėstytoja Vilija Gerasimovičienė ir KKSC treneris Stanislovas Radziulis.

Pirmoje teorinėje konferencijos dalyje dalyvius sveikino ir LKKMA dabartį bei perspektyvas pristatė LKKMA prezidentė Laima Trinkūnienė. KKSD, Kūno kultūros ir sporto strategijos skyriaus patarėja Inga Gerulskienė atskleidė kūno kultūros ženklo programos perspektyvas. Panevėžio kolegijos biomedicinos katedros lektorius Dainius Mikšys skaitė pranešimą tema ,,Netaisyklingas judesys fizinėje veikloje“. Taip pat buvo pristatyta bendraautorių Dovilės Šertvytienės ir Audros Vilūnienės studijų knyga ,,Netradicinio fizinio aktyvumo renginių organizavimas mokykloje“.

Antroje konferencijos dalyje V. Gerasimovičienė dalyvavo praktiniuose kūno kultūros užsiėmimuose Panevėžio „Vyturio“ progimnazijos sporto salėje: ,,Pratimai su gimnastikos lankais“, ,,Maža sporto salė – ne kliūtis“, „Tinklinio technikos pradmenys“, ,,Taisyklingas kvėpavimas, atliekant mankštos pratimus“, ,,Futbolo tinklinis“, ,,Judrieji ir sportiniai žaidimai 5-7 klasių mokinių kūno kultūros pamokose“.

Konferencijos pabaigoje vyko diskusijos apie kūno kultūros ir sporto programų bei projektų finansavimą, prioritetines kryptis jaunimo sveikos gyvensenos per fizinį aktyvumą skatinimui. Surengta refleksija, kurioje dalyviai aptarė stipriąsias ir tobulintinas renginio puses.

PDF dėstytoja Vilija Gerasimovičienė

Foto1

Foto2


Tarptautinės kurčiųjų savaitės metu vykusiuose renginiuose aktyviai dalyvavo Pedagogikos fakulteto bendruomenė. Rugsėjo 19 d. savaitė prasidėjo renginiais šalies ministerijose, kuriose kurtieji skaitė pranešimus apie gestų kalbą ir kurčiųjų kultūrą, Vidaus reikalų ministerijoje vyko gestų kalbos pamokėlės. Renginyje dalyvavo ir Socialinės gerovės katedros lektorė Nijolė Pivorienė. Rugsėjo 22 d. vyko konferencija „Kurtumas – ne kliūtis studijuoti“. Lietuvos kurčiųjų akademikų kartu su Vytauto Didžiojo universitetu surengtoje konferencijoje N. Pivorienė skaitė pranešimą „Bilingvinis mokymas ir jo taikymas Lietuvos kurčiųjų pradinio ugdymo etapuose“. Konferencija buvo skirta klausos negalią turintiems pranešėjams, pristačiusiems savo bakalauro ar magistro tiriamųjų-baigiamųjų darbų rezultatus, kurių temos susijusios su kurčiųjų sistema.

Rugsėjo 25 d. kartu su kurčiaisiais savanoriais renginyje „Gestai prie kavos“ dalyvavo ir Lietuvių gestų kalbos vertimo trečio kurso studentai. Renginio metu kavinių Gedimino prospekte lankytojai buvo mokomi frazių gestų kalba ir kviečiami susipažinti su kurčiųjų kultūra.

Foto1

Foto2