Ieva Lauraitytė, socialinių mokslų daktarė, 8 metus dirbanti socialinį darbą Slovėnijoje, 2019 m. kovo 14 d. Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakultete skaitė paskaitą Socialinio darbo studijų programos studentėms.

Dr. Ieva Lauraitytė, remdamasi  danų sociologo G. Esping-Anderseno išskirtais gerovės valstybės modeliais, apibūdino socialinės apsaugos sistemą Slovėnijoje. Lektorė pasidalino savo darbo su smurto artimoje aplinkoje aukomis patirtimi nevyriausybinėje organizacijoje „Nesmurtinio bendradarbiavimo draugija“ („Association for non-violent communication“), aptarė teisinius problemos sprendimo aspektus, Slovėnijos valstybinių ir nevyriausybinių institucijų veiklą šioje srityje. Paskaitos metu buvo trumpai apžvelgti 2010 metų nacionalinio Slovėnijos smurto prieš moteris tyrimo rezultatai. Studentės turėjo galimybę padiskutuoti apie visuomenėje paplitusius smurto prieš moteris mitus ir stereotipus.