Vilniaus Kolegijos Pedagogikos fakultetas partnerystės teisėmis pradeda įgyvendinti Pagalbos paaugliams iniciatyva (PPI) inicijuotą Erasmus+ KA201 priemonės projektą „Mediacijos diegimas bendrojo ugdymo sistemoje“ (Nr.2017-1-LT01-KA201-035234).

Pagrindiniai projekto tikslai:

  • parengti mediacijos rengimo programą pedagogams;
  • parengti virtualią mediacijos mokymosi aplinką;
  • parengti mediacijos mokymosi programą moksleiviams;
  • parengti mediacijos diegimo mokykloje rekomendacijas mokykloms.

Projekto trukmė – 2 metai.

Projekto koordinatorius Pagalbos paaugliams iniciatyva (PPI), partneriai: Arbeit und Lebei Teuringen (Vokietija); Rezeknės technologiju akademija (Latvija), Lietuvos edukologijos universitetas, Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakultetas, Biržų „Saulės“ gimnazija, Rezeknės miesto gimnazija Nr. 1 (Latvija).

Tai yra tęstinis projektas. 2013–2015 m. PPI sėkmingai įgyvendino Leonardo da Vinči naujovių perkėlimo paprogramės projektą „Socialinių pedagogų kvalifikacijos tobulinimas, diegiant mediaciją“.