Rugsėjo 14 d. Pedagogikos fakulteto pirmo kurso studentai lankėsi informaciniame seminare, kuriame buvo supažindinti su Vilniaus kolegija ir centrinės administracijos teikiamomis paslaugomis. Kokybės valdymo skyriaus vedėja Laima Miežienė supažindino su Vilniaus kolegija, Beata Gervickaitė pristatė Karjeros centro veiklą, bibliotekos vedėja Eglė Laurušonienė kvietė apsilankyti bibliotekoje.