Pedagogikos fakulteto prodekanė Inga Bertašienė, praktikų organizavimo skyriaus vedėja Rima Bačiulytė ir lektorė Agnė Grušauskaitė pagal Erasmus+ programą 2018 m. gegužės 7–10 d. buvo išvykusios į Katovicų Silezijos universiteto Pedagogikos ir psichologijos fakultetą (Lenkija).

Vizito metu dėstytojos susitiko su Specialiosios pedagogikos katedros nariais: katedros vedėja prof. habil.dr. Ewa Syriek, dr. Ewa Bielska, dr Maciej Bernasiewicz ir kt. Susitikimo metu pristatė Vilniaus kolegiją, supažindino su Pedagogikos fakultete vykdomomis studijų programomis, projektais, atliekamais tyrimais, pristatė profesinių praktikų ypatumus. Susitikimo metu buvo aptartos dėstytojų mainų galimybės, numatytos paskaitų temos.

Pedagogikos fakulteto dėstytojos pristatė naujai rengiamą Socialinio darbo specializaciją, „Socialinis darbas bausmių vykdymo sistemoje“. Katovicų Silezijos universitetas turi ilgametę patirtį rengiant resocializacijos specialistus dirbti laisvės atėmimo vietose, vaikų socializacijos centruose. Susitikimo metu buvo aptartas tarptautinio projekto nuteistųjų tėvystės sampratai ir tėvystės motyvacijai stiprinti paraiškos rengimas, nes Katovicų Silezijos universitetas ir Raciborzu pataisos namai yra Pedagogikos fakulteto partneriai projekte.

 

Vizito metu buvo aplankyti Raciborzu pataisos namai, pasirašytos bendradarbiavimo sutartys dėl numatomos projektinės veiklos su Raciborzu pataisos namų direktoriumi dr. Grzegorz Kosinki, aptartos nuteistųjų resocializacijos galimybės ir problemos, specialistų darbui pataisos namuose parengimo klausimai Lietuvoje ir Lenkijoje.

Šis vizitas universitete buvo naudingas, kadangi buvo nutarta stiprinti abipusį bendradarbiavimą, dalyvavimą bendruose projektuose, siekti studentų ir dėstytojų mainų plėtros.