Lapkričio 13–26 d. Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakultete (toliau VK PDF) vyko Erasmus+ strateginių partnerysčių projektas „Inclusive Education in Early Childhood: Developing Good Practices“. Projekto tikslas – ištirti įtraukiojo ugdymo situaciją kiekvienoje šalyje-partnerėje bei parengti gerosios praktikos pavyzdžiais grįstą įtraukiojo ugdymo metodinių priemonių paketą, kuriuo galėtų naudotis su ankstyvojo amžiaus (nuo 0 iki 8 m.) vaikais dirbantys pedagogai. Projektą įgyvendina septynios šalys: Belgija (VIVES University College), Danija (University College Syddanmark), Jungtinė Karalystė (University of Northumbria at Newcastle), Lietuva (VK PDF), Nyderlandai (Hanze University of Applied Sciences), Portugalija (Instituto Politécnico de Coimbra) ir Turkija (Balikesir University). Pastaroji yra šio projekto koordinatorė.

Lietuvoje dvi savaites vykusiuose intensyviuose mokymuose dalyvavo po 8 studentus ir kelis dėstytojus iš šalių partnerių. Per suorganizuotus mokymus dalyviai klausėsi paskaitos, kurią vedė prof. dr. Jonas Ruškus iš Vytauto Didžiojo universiteto. Mokslininkas pristatė įtraukiojo ugdymo politiką ir praktiką Jungtinėse Tautose. Vykdomą įtraukiojo ugdymo procesą Lietuvoje projekto dalyviai stebėjo lankydamiesi Vilniaus udgymo įstaigose: Pilaituko ir Klaužados vaikų darželiuose, Šeškinės, Medeinos ir Prano Mašioto pradinėse mokyklose, Karaliaus Mindaugo pagrindinėje mokykloje, dienos centre „Padėk pritapti“ ir Romų visuomenės centre. Ugdymo įstaigose buvo stebėtas mokymo procesas ir pasisemta gerosios įtraukiojo ugdymo organizavimo patirties.

Intensyvių studijų metu taip pat vyko seminarai, kuriuose studentai dirbo multikultūrinėje aplinkoje. Darbas organizuotas 8 grupėse, kurių kiekvienoje buvo 7 studentai iš šalių-partnerių. Kiekviena grupė susipažino su atskiros šalies-partnerės švietimo sistema bei inkliuzijos praktika jose. Pažintis su šalimis pratęsta organizuotame tarpkultūriniame vakare. Seminarų metu studentai ir dėstytojai dalinosi įtraukiojo ugdymo patirtimi, reflektavo, ieškojo geriausių būdų įgyvendinti šį procesą. Siekiant projekto tikslo buvo organizuoti septyni seminarai, kurių metu apžvelgti skirtingi įtraukiojo ugdymo aspektai. Diskusijos, kūrybinės užduotys ir pratimai praplėtė ne vieno studento akiratį bei suteikė naudingos informacijos, kuri neabejotinai pravers dirbant su vaikais ateityje organizuojant įtraukiojo ugdymo procesą. Projekto metu buvo perteikta ir nemažai tarpkultūrinių žinių, kurios būtinos su socialinę atskirtį patiriančiais vaikais dirbantiems pedagogams.

Mokymų metu projekto dalyviai taip pat susipažino su Lietuvos istorija lankydamiesi Trakų pilies muziejuje, Vilniaus Genocido aukų muziejuje ir Holokausto ekspozicijoje.

Įgyvendinant projektą planuojama parengti metodinę medžiagą, kurioje bus pateikti svarbiausi įtraukiojo ugdymo aspektai, tokie kaip ugdymo dalyvių bendradarbiavimas, komunikacija, refleksija, holistinė ugdymo/si analizė, etika bei adaptavimas. Medžiaga bus įkelta į projekto metu sukurtą tinklalapį. Ja galės naudotis ugdymo proceso dalyviai visame pasaulyje.

Foto1

Foto2

Foto3

Foto4