Spalio 17 dieną Pedagogikos fakultete prasidėjo trejus metus truksiantys Albert Janssens (www.cesmoo.be) mokymai, kuriuose reflektavimo, vaiko pažinimo gebėjimus gilina Fakulteto dėstytojai ir Fakulteto socialiniai partneriai: Vilniaus valstybinių lopšelių-darželių „Gintarėlis“, „Pilaitukas“, „Vieversys“ pedagogai, Karalienės Mortos mokyklos mokytojai, už ugdymo proceso organizavimą atsakingi asmenys iš ugdymo įstaigų „Saulės gojus“ ir „Lauko darželis“, socialinė pedagogė iš vaikų dienos centro „Padėk pritapti“, skirto socialiai jautrioms Naujininkų mikrorajono vaikų grupėms. Iš viso mokyuose dalyvauja net 25 dalyviai.

Mokymų programa apima šias temas:
1. Vaiko gerovė (Wellbeing) ir įsitraukimas (involvement), ugdymas atsižvelgiant į vaiko patirtį (experience oriented development);
2. Į vaiko raidą orietuota stimuliacija kokybiškai sąveikai (DOSQI – Development oriented stimulation for quality interaction): meilės vaikui ABC ir tarpusavio ryšys (reciprocity), mediacija, mediacinės aplinkos kūrimas ir kt;
3. Emocinė raida, „floortime“ požiūris (atsižvelgti į individualią vaiko raidą ir ją stimuliuoti per stipriųjų pusių plėtrą ir šiltą asmeninį santykį);
4. 4-7 metų pažintinių gebėjimų ugdymo programa: kaip ugdyti savireguliaciją, plėsti pažintinius gebėjimus ir t.t.;
5. Pažintinės raidos/ugdymo(si) schemos;
6. Lūkesčiai, įsitikinimai, įtrauktis, probleminis elgesys, skurdas ir įtrauktis, ir t.t.

Intensyvios 2 dienų teorinės studijos papildomos praktika darželyje ir tęstiniais namų darbais.

Albertas Janssens – ilgametis Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakulteto lektorius, turintis ilgametę pedagoginę patirtį, ypatingą išsilavinimą (viena iš kompetencijų – Feuerštein‘o metodikos išmanymas). Profesoriaus teorijos paremtos R. Feuerštein, P. S. Klein, C. Haywood, K. Greenberg, R. Sternberg, F. Cuvelier, A. Costa ir kt., išbandytos asmeniškai praktikuojant ir atliekant tyrimus. Belgijoje Albert Janssens yra garsus tyrėjas, leidžiantis knygas, ekspertas, konsultuojantis šalies ugdymo įstaigas itin sudėtingais atvejais.