2018 m. birželio 8 d.  Jašiūnų dvaro sodybos rūmuose Šalčininkų rajone vyko seminaras mokytojams „Romų tautybės mažumos istorija: Nuo atsiradimo Europoje iki XX amžiaus genocido“. Seminaras buvo organizuotas įgyvendinat Europos Sąjungos finansuojamą projektą „Vietinės romų platformos – kelias link bendradarbiavimo su savivaldybėmis“.

Seminaro metu Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakulteto lektorė Aušra Simoniukštytė dalyviams pristatė romų istoriją ir kultūros bruožus, o Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centro atstovas dr. Arūnas Bubnys papasakojo apie tragišką romų lemtį Antrojo pasaulinio karo metais. Tautinių mažumų departamento Ryšių su tautinėmis bendrijomis skyriaus vyr. specialistė Gražina Sluško pristatė susirinkusiems knygą „Esu Karolis“ ir internetinį puslapį „Romų platformą“.

Seminare dalyvavę mokytojai labai susidomėjo pristatyta tema ir išreiškė pageidavimą ateityje giliau susipažinti su romų tradicijomis ir kultūros bruožais.