NUOTOLINĖ KONFERENCIJA
„COVID-19 poveikis studentų akademiniam ir socialiniam gyvenimui“

2021 m. lapkričio 26 d.

Konferencija organizuojama įgyvendinant projektą „Covid-19 poveikis studentų akademiniam ir socialiniam gyvenimui“, finansuojamą Valstybinio studijų fondo. Projekto partneriai: Utenos kolegija ir Vilniaus kolegija.

Laikas : 10.00–16.00 val. ZOOM platformoje

Konferencija skirta Lietuvos aukštųjų mokyklų studentams, aptarti Covid-19 pandemijos klausimus ir aktualijas. Nuotolinių studijų ir mokymosi iššūkiai koronaviruso (COVID-19) pandemijos laikotarpiu (studijų kokybė studentų akimis, pakitusi socialinė aplinka, mokymosi ir gyvenimo sąlygos (bendrabučiai), praktikų organizavimas, studentų mobilumo sąlygos, techninės galimybės, akademinis sąžiningumas ir kt.)

Konferencijos svečias – LR SAM Sveikatos stiprinimo skyriaus vedėja Loreta Ašoklienė
Pranešimus skaitys: MRU, VIKO, UK lektoriai.
Renginį moderuoja: Daina Šiekštelytė Valkerienė
Registracija į konferenciją.
Konferencijos programa .
Užsiregistravusiems dalyviams programa ir prisijungimo nuoroda bus atsiųsta prieš konferenciją.