2018 m. spalio 15 d. Renata Kondratavičienė, Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakulteto lektorė, vedė internetinę paskaitą pradinių klasių mokytojams „Įtraukusis mokymas(is): šachmatai pradiniame ugdyme“.

Lektorė kalbėjo apie šachmatų naudą vaikams nuo ankstyvo amžiaus, dalijosi socialinių įgūdžių ugdymo žaidžiant šachmatais idėjomis. Buvo pristatytas Lietuvos šachmatų federacijos ir leidyklos „Šviesa“ vykdytas projektas ,,Šachmatai mokyklose“. Taip pristatyta Vilniaus kolegijos vykdyto Erasmus+ projekto „Hey! Teachers, don’t leave the kids alone“ metu paruošta metodinė medžiaga, kaip šachmatai galėtų būti naudojami kaip įtraukiojo ugdymo įrankis. Pristatytos robotikos integravimo idėjos mokant šachmatų.

Pasak lektorės, vienas iš svarbiausių XXI a. švietimo tikslų – ugdyti kritinį mąstymą, kūrybiškumą, dėmesio sutelkimą, gebėjimą spręsti problemas. Vienas iš galimų įrankių pasiekti šiuos tikslus yra įtraukti šachmatus į ugdymosi procesą, nes žaidimas šachmatais skatina vaiką mąstyti ir gebėjimą spręsti susidariusias problemas, ieškoti alternatyvų ir nepasiduoti tol, kol bus išnaudoti visi galimi situacijos sprendimo variantai.

Lektorė pažymi, kad dabartinės švietimo tendencijos yra skirtos intensyvinti udymosi metodus ir technologijas, kurios pagreitina įgytų žinių įsisavinimą, bendrąsias ir dalykines kompetencijas, kurios bus naudojamos dinamiškai besikeičiančioje šiuolaikinių technologijų visuomenėje. Šachmatų ištekliai gali būti naudojami kaip priemonių rinkinys, kuris stiprina ugdymosi potencialą. Jau antrus metus (nuo 2017 m.) šachmatų žaidimo elementų mokymas yra įtrauktas į ikimokyklinio, priešmokyklinio bei pradinio ugdymo pedagogų rengimo programą Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakultete.