2020 m. lapkričio 24–26 d. Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakulteto Socialinio darbo ir Pradinio ugdymo studijų programų studentės ir dėstytojos dalyvavo Tarptautinės tėvystės programos nuotolinėje studijų savaitėje „Tėvų atsparumas besikeičiančiame pasaulyje“ (“Resilience of Parents in a Changing World”).

Studijų savaitė buvo organizuota tarptautinio Tėvystės konsorciumo, kurio nariai yra Maltos universitetas, Notingemo Trento universitetas (Jungtinė Karalystė), Zuydo taikomųjų mokslų universitetas (Nyderlandai), Leuven-Limburgo universitetinė kolegija (Belgija), HOWEST universitetinė kolegija (Belgija), Satakuntos taikomųjų mokslų universitetas (Suomija) ir Vilniaus kolegija. Konsorciumas įgyvendina jungtinę tėvystės studijų programą, vykdomą nuotoliniu būdu ir tarptautinių studijų savaičių metu, kurias dukart per metus įsipareigojo organizuoti šalys partnerės.

Šioje studijų savaitėje dalyvavo 159 dalyviai iš 6 šalių: 73 studentai, 31 dėstytojai, 42 socialiniai darbuotojai, mokytojai ir kt. specialistai, 8 tėvai. Buvo apariami būdai, kurių pagalba su tėvais dirbantys pedagogai, socialiniai ir medicinos darbuotojai galėtų skatinti tėvų atsparumą sprendžiant įvairias su tėvyste susijusias problemas. Daugelis klausytojų pripažino, kad studijų savaitei pasirinkta tema yra ypač aktuali COVID-19 pandemijos situacijoje.

Studentai turėjo galimybę dalyvauti seminaruose ir klausyti pranešimų, kuriuos vienijo ne tik tėvų atsparumo stiprinimo, bet ir tėvų įgalinimo temos. Tarptautinėje studijų savaitėje pranešimą „Komunikacija su pažeidžiamais tėvais siekiant skatinti atsparumą: romų tėvų ir pabėgėlių atvejis“ pristatė ir Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakulteto dėstytoja Aušra Simoniukštytė.