Gegužės 9–12 dienomis Pedagogikos fakulteto lektorės Rima Bačiulytė, Ingrida Stankevičienė bei vadybininkė Audronė Girčienė lankėsi Portugalijos Coimbros politechnikos instituto, Ugdymo ir mokytojų rengimo padalinyje (Escola Superior de Educação de Coimbra).

Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogikos studijų magistrams lektorės skaitė paskaitas apie ikimokyklinio ugdymo sistemą Lietuvoje, apžvelgė istorinę raidą, pristatė ikimokyklinio ugdymo organizavimo ypatumus Lietuvoje bei ikimokyklinio ugdymo kokybės pasiekimus ir problemas. Vyko diskusija su studentais ir dėstytojais. Pedagogikos fakulteto atstovės susitikime su Coimbros fakulteto prodekane bei dėstytojais aptarė tarptautinio tarpinstitucinio bendradarbiavimo plėtros galimybes. Fakulteto vadybininkė domėjosi studijų organizavimo tvarka. Vizito metu buvo lankomasi valstybiniuose bei privačiuose vaikų lopšeliuose ir darželiuose, bendraujama su šių įstaigų vaikais, pedagogais, bei kitais bendruomenių nariais. Vieną pusdienį fakulteto atstovės dalyvavo Coimbros mieste vykdomo ikimokyklinio ugdymo projekte: susipažino su projekto tikslais, vykdomu tyrimu ir jo preliminariais rezultatais, aplankė miško parke esančią projekto buveinę, dalyvavo veiklose drauge su vaikais.

Kultūrinės programos metu fakulteto atstovės aplankė senąjį Coimbros universitetą, auksinę jo biblioteką, dalyvavo studentų parade, kuris yra dalis kasmet studentų rengiamo festivalio.

Foto1

Foto2

Foto3