2016 m. spalio 11 d. pedagogikos fakulteto lektorė Justina Jančauskaitė ir dėstytoja Vilija Gerasimovičienė dalyvavo REFLECT-Erasmus+ strateginės partnerystės projekto konferencijoje „Reflektyvus kelias: nuo žinojimo link galėjimo”, kurios metu su partneriais iš Lietuvos, Islandijos, Belgijos ir Italijos gilinosi į universitetų bei konsultacinių kompanijų įgalinantį refleksijos poveikį.

Konferencijos metu buvo kalbama apie tai, kad nuolatinių pokyčių sąlygomis refleksija turėtų tapti kertine kompetencija aukštojoje mokykloje, besirengiant profesiniam gyvenimui. Refleksija taip pat neabejotinai yra vienas iš pagrindinių procesų brandžios įmonės ar socialinės organizacijos gyvenime.

Dr. Aurelija Jakubė (Vilniaus universitetas) konferencijoje pristatė įžanginę kalbą apie projektą pranešimu „Kodėl mums svarbu suprasti refleksiją?“. „Swedbank“ atstovė Milda Autukaitė pasidalino įžvalgomis tema „Nuo suvokimo link galėjimo: be refleksijos šiuolaikiniame versle nė iš vietos“. Dr. Artūras Deltuva („Kitokie projektai“ konsultantas) kalbėjo didelio susidomėjimo sulaukusia tema apie vidinę parengtį ir kaip gimsta galėjimo momentas. Dr. Bert Vadenbussche („LUCA“ menų akademija, Belgija) atskleidė esminius aspektus, kaip kurti reflektyvią aplinką kartu ir kaip refleksija tampa įgalinančia („Cocreating the reflective atmosphere. Or how reflection becomes empowering“). Dr. Karen Rut Gisladottir (Islandijos universitetas) pristatė, ko reikia fasilituojant refleksiją. („Facilitating reflection: What does it take?The reflective atmosphere. Or how reflection becomes empowering“).

Pristatyti tyrimai, atradimai ir įžvalgos skatino atviras diskusijas, atvejų analizę, dalijimąsi savo požiūriu ir patirtimi. J. Jančauskaitė dalyvavo ir diskutavo Doc. Jolitos Buzaitytės-Kašalynienės (Vilniaus Universitetas) ir Žilvino Gailiaus („Kitokie projektai“) diskusijos grupėje tema „Neformaliojo ugdymo elementų naudojimas formaliajame ugdyme“. V. Gerasimovičienė dalyvavo ir reflektavo Nerijaus Januškevičiaus („Kitokie projektai“) praktiniame užsiėmime „Profesinių santykių refleksija vaikštant: kaip judėjimas ir gamta padeda refleksijai“.

„Kitokie projektai“ tyrimų grupė „Exploro“ konferencijos metu fiksavo dalyvių „AHA“ įžvalgas – naudojant mobilaus telefono aplikaciją „My Insight“. Šiuo būdu dalyviai turėjo galimybę reflektuoti čia ir dabar apie „AHA“ momentus – patirtis, idėjas mintis, reakcijas, kurias išgirdo, pamatė, atpažino ir įvardino konferencijos metu.

Pedagogikos fakulteto dėstytoja Vilija Gerasimovičienė

 

 

Foto1

Foto2