2015 m. gruodžio 1-4 dienomis Vilniaus kolegijos pedagogikos fakulteto dėstytoja Ingrida Stankevičienė ir asistentė Vilija Žilionytė dalyvavo Thomas More University College, Mechelene (Belgija) vykusiame Comenius asociacijos Erasmus+ Key action 2 programos tarptautiniame ekspertų susitikime. Susitikimo metu vyko du seminarai „Outdoor Education and Learning Environments“ bei „Teaching and Learning Strategies“, kuriuose buvo svarstytos vaikų ugdymo darželyje, mokykloje bei pedagogų rengimo aukštojoje mokykloje aktualijos, pristatyta šalių geroji darbo patirtis lauko (žaidimo) aikštelių panaudojimo galimybėms ugdymui darželyje ir pradinėje mokykloje bei įvairios ugdymo(si) ir mokymo(si) strategijos aukštajame moksle. Tikslinėse grupėse buvo aptartos lauko pedagogikos naudojimo skirtingų lygių ugdymo procese galimybės,  išskirtos inovatyvios  mokymo ir mokymosi strategijos aukštojoje mokykloje, pagrįstas pasirinktų projektų temų aktualumas. Intensyvaus darbo grupėse rezultatas – parengti dviejų naujų projektų teikimui paraiškų pirminiai variantai  Key action 2 programos ribose. Darbą grupės tęs nuotoliniu būdu.

Foto1

Foto2