Tarptautinės kurčiųjų savaitės metu vykusiuose renginiuose aktyviai dalyvavo ir Pedagogikos fakulteto bendruomenė. Rugsėjo 19 d. savaitė prasidėjo renginiais šalies ministerijose, kuriose kurtieji skaitė pranešimus apie gestų kalbą ir kurčiųjų kultūrą, Vidaus reikalų ministerijoje vyko gestų kalbos pamokėlės. Renginyje dalyvavo ir Socialinės gerovės katedros lektorė Nijolė Pivorienė.

Rugsėjo 22 d. vyko konferencija „Kurtumas – ne kliūtis studijuoti“. Lietuvos kurčiųjų akademikų kartu su Vytauto Didžiojo universitetu surengtoje konferencijoje N. Pivorienė skaitė pranešimą „Bilingvinis mokymas ir jo taikymas Lietuvos kurčiųjų pradinio ugdymo etapuose“. Konferencija buvo skirta klausos negalią turintiems pranešėjams, pristačiusiems savo bakalauro ar magistro tiriamųjų-baigiamųjų darbų rezultatus, kurių temos susijusios su kurčiųjų sistema. Renginyje kartu su antro ir trečio kurso studentais dalyvavo lektorius Andrius Barisevičius. Studentams tai buvo puiki proga geriau susipažinti su kurčiųjų kultūra, pagilinti viešojo kalbėjimo įgūdžius, iš arti pamatyti vertėjų darbą ir bendradarbiavimą.

Rugsėjo 25 d. kartu su kurčiaisiais savanoriais renginyje „Gestai prie kavos“ dalyvavo ir Lietuvių gestų kalbos vertimo trečio kurso studentai. Renginio metu kavinių Gedimino prospekte lankytojai buvo mokomi frazių gestų kalba ir kviečiami susipažinti su kurčiųjų kultūra.

Besibaigiant rugsėjo mėnesiui, Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakultetas organizavo informacinį seminarą Vilniaus ir Kauno kurtiesiems. Seminaras buvo skirtas aptarti kalkinės kalbos vartojimo aspektus ir kurtumo dovanos (Deaf Gain) sampratą. Pranešimą „Kurtumo dovana, kurtystė ir kiti požiūriai į kurtumą“ skaitė Kauno apskrities gestų kalbos vertėjų centro pavaduotojas Arūnas Bražinskas. Pranešimą „Kalkinė kalba = gestų kalba + lietuvių kalba?“ skaitė Lietuvių gestų kalbos vertimo studijų programos lektorius Mantrimas Danielius. Abu pranešimai buvo skaitomi lietuvių gestų kalba su vertimu į lietuvių kalbą. Iš viso seminaruose dalyvavo daugiau kaip 100 žmonių, daugiausia kurtieji. Po kiekvieno pranešimo buvo nemažai klausimų ir komentarų. Atlikta dalyvių apklausa parodė, kad daugumai seminaro dalyvių pateikta informacija buvo įdomi ir naudinga.

Foto1

Foto2

Foto3