Gruodžio 3-6 d. Edukologijos katedros vedėja Lina Pečiulienė viešėjo Islandijoje, Reikjavike, kur vyko Europos aukštųjų mokyklų, rengiančių pedagogus, ir Nacionalinių agentūrų atstovų renginys „Pedagoginių studijų studentų mobilumo skatinimas“ (Enhancing student mobility in teacher education). Renginyje buvo pristatyta internacionalizacijos samprata, Islandijos ir Suomijos situacija su pedagoginių studijų studentų ilgalaikiu Erasmus+ mobilumu, kuri nėra labai gera, kaip ir kitose Europos valstybėse. Pasaulio kavinės (angl. World Café) metodu buvo aptartos priežastys bei ieškota būdų, kaip situaciją galima pagerinti, nes būsimiems mokytojams būtinas platus mąstymas, atvirumas pasauliui ir tarpkultūrinė kompetencija geriausiai įgyjami būtent per tarptautines patirtis. Neformaliajam bendravimui skirtu laiku buvo galimybė pabendrauti su ilgamečiais partneriais, užmegzti naujų ryšių, siekiant didesnio ir mūsų studentų dalyvavimo tarptautiniuose mainuose.