2017 m. gruodžio 21 d. Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakultete viešėjo socialinė darbuotoja iš Slovėnijos Ieva Lauraitytė, kuri Socialinio darbo ir Socialinės pedagogikos studijų programų studentams vedė paskaitą/seminarą apie socialinės darbuotojos patirtį Slovėnijoje. Ieva Lauraitytė dirba nevyriausybinėje organizacijoje „Nesmurtinės komunikacijos organizacija“ („Association for Non-Violent Communication“, „Društvo za nenasilno komunikacijo“). Jos specializacija – darbas su smurto aukomis: moterimis ir vaikais.

Paskaitoje/seminare Ieva Lauraitytė trumpai pristatė Slovėniją ir tam tikrus šios šalies socialinės sistemos bei socialinio darbo aspektus. Ji kalbėjo apie savo, kaip socialinės darbuotojos, patirtį dirbant su smurto aukomis moterų prieglaudoje (Women‘s shelter), apie smurto prieš moteris mastus ir formas Slovėnijoje. Paskaitos/seminaro vedėja pristatė pagrindinius savo organizacijos feministinius darbo principus su smurto aukomis bei asmenimis, kurie smurtauja.

Ieva Lauraitytė pabrėžė, kad smurtas prieš moteris yra istoriškai susiklosčiusių nelygių moterų ir vyrų galios santykių išraiška, kuri nulėmė vyrų dominavimą moterų atžvilgiu ir jų diskriminavimą, taip pat trukdė moterims visiškai atskleisti savo gebėjimus. Smurtas artimoje aplinkoje yra viena iš dažniausių smurto prieš moteris  formų.

Smurtaujantis elgesys yra išmoktas elgesys, ir tai teikia vilties, kad smurtavimo mastai gali būti sumažinti. Tuo pačiu tai tampa iššūkiu socialiniams darbuotojams bei socialiniams pedagogams, kurie gali ir turi prisidėti mokant nesmurtaujančio elgesio. Su seminaro dalyvėmis ir dalyviais buvo vedama diskusija apie smurtą prieš moteris ir apie darbo su smurto aukomis bei asmenimis, kurie smurtauja, panašumus bei skirtumus Lietuvoje ir Slovėnijoje.