Skelbiama atranka į Vilniaus apygardos probacijos tarnybos Vilniaus probacijos skyriaus vyresniojo inspektoriaus pareigas ir į Vilniaus apygardos probacijos tarnybos Savivaldybių probacijos skyriaus vyresniojo inspektoriaus pareigas (pareigybių lygis – B, pareigybių kategorija -8).

 

Darbo vieta – Vilnius

Darbo pobūdis
Vyresniojo inspektoriaus pareigybė reikalinga vykdyti probaciją, viešųjų darbų ir laisvės apribojimo bausmes, baudžiamojo poveikio (išskyrus turto konfiskavimą, išplėstinį turto konfiskavimą ir įmokas į nukentėjusiųjų nuo nusikaltimo asmenų fondą) ir auklėjamojo poveikio priemones (išskyrus įspėjimą ir atidavimą į specialią auklėjimo įstaigą) ir atlikti asmens socialinės aplinkos, kriminogeninių veiksnių, taip pat kitų aplinkybių, galinčių padėti teismui individualizuoti probacijos sąlygas.

Reikalavimai
Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atlikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį ar jam prilygintą (pageidautina socialinių mokslų studijų srities) išsilavinimą;
2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais probaciją, bausmių, nesusijusių su laisvės atėmimu, baudžiamojo poveikio ir auklėjamojo poveikio priemonių vykdymą ir su asmens socialinės aplinkos, kriminogeninių veiksnių, taip pat kitų aplinkybių, galinčių padėti teismui individualizuoti probacijos sąlygas atlikimu;
3. turėti teisę vairuoti B kategorijos transporto priemonę su mechanine pavarų dėže ir gebėti vairuoti transporto priemonę;
4. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, būti susipažinusiam su dokumentų rengimo taisyklėmis, mokėti dirbti kompiuterinėmis Microsoft Office programomis;
5. mokėti bendrauti rusų kalba;
6. atitikti reikalavimus, nustatytus pareigūnams Tarnybos Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos statute.

Asmenys, pageidaujantys dalyvauti atrankoje, nuo 2017 m. spalio 16 d. iki 2017 m. spalio 29 d. imtinai, asmeniškai, paštu arba el. paštu privalo pateikti įstaigai:
1. rašytinį prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
2. asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančius dokumentus ir šių dokumentų kopijas;
3. gyvenimo aprašymą;
4. pretendento anketą (gali būti pildoma vietoje);
5. teisę vairuoti ,,B“ kategorijos transporto priemonę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;
6. atspausdintą privačių interesų deklaraciją, pateiktą per Valstybinės mokesčių inspekcijos Elektroninio deklaravimo informacinę sistemą.

Dėl išsamesnės informacijos apie skelbiamą atranką prašome kreiptis pirmadieniais nuo 10.00 val. iki 12.00 val. Vilniaus apygardos probacijos tarnybos Administracijos reikalų skyriuje (Kareivių g. 1, Vilnius, 317 kabinete) arba tel. (8 5) 261 0239.
Mes jums siūlome

Nuolatinį kvalifikacijos tobulinimą, draugišką, profesionalų ir visada padėti pasiruošusį kolektyvą, statutiniams pareigūnams taikomas socialines garantijas, kelionės į tarnybos vietą ir iš jos išlaidų kompensavimą, tarnybinę uniformą, prasmingą ir dinamišką darbą.

Daugiau informacijos…