Atranka vykdoma pagal Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-1680.

Vilniaus lopšelis-darželis „Žibutė“ skelbia atranką auklėtojo pareigoms (1,0 et.) užimti nuo 2019 m. rugsėjo mėn. 1 d. pagal neterminuotą sutartį.

Reikalavimai:

Aukštasis universitetinis/neuniversitetinis išsilavinimas (ikimokyklinio ugdymo auklėtojos kvalifikacija).

Pedagogai, pretenduojantys į pasirinktą pareigybę, privalo pateikti šiuos dokumentus:

  1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.
  2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
  3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.
  4. Pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją.
  5. Gyvenimo aprašymą.
  6. Motyvacinį laišką.

Pretendentai, atitinkantys konkursinės atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbio.

Dokumentai priimami 20 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo, įskaitant konkurso paskelbimo dieną, kasdien nuo 8.00 iki 17.00 val.

Dokumentai pateikiami asmeniškai adresu Architektų g. 62, Vilnius, lopšelio – darželio „Žibutė“ direktorės pavaduotojai ugdymui Rolandai Talutienei, siunčiant registruotu laišku arba elektroniniu paštu: rastine@zibute.vilnius.lm.lt, tel.: 2402823, 861296875