Erasmus+ strateginių partnerysčių projektas „Suaugusių kurčiųjų švietėjų kompetencijų tobulinimas interaktyvių ir nuotolinių mokymų srityje“

Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakultetas dalyvauja „Erasmus+“ strateginių partnerysčių programos projekte „Suaugusių kurčiųjų švietėjų kompetencijų tobulinimas interaktyvių ir nuotolinių mokymų srityje“ (2018-1-LT01- KA104-046612). Projekto trukmė dveji metai. Per šį laikotarpį kompetencijas kels kurčiųjų asmeniniai asistentai, gestų kalbos vertėjai bei gestų kalbos vertimo specialybės dėstytojai. Projektui vadovauja Vilniaus kurčiųjų reabilitacijos centras. Projekto partneriai – Vilniaus apskrities gestų kalbos vertėjų centras, Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakultetas ir UAB „LGK Plius“.

Pagrindiniai projekto tikslai – skatinti gestų kalbos vertimo paslaugas kurtiesiems asmenims teikiančiųjų specialistų kvalifikacijos kėlimą, užtikrinant kokybišką kurčiųjų suaugusiųjų asmenų švietimą šiuo klausimu bei kurti inovatyvias mokymosi aplinkas ir programas užtikrinant kokybišką ir kūrybingą suaugusių kurčiųjų asmenų švietimą gestų kalbos vertimo klausimais.

PROJEKTO NAUJIENOS

  1. Projekto koordinatorių susitikimas