2018 m. rugsėjo 1 d. pradėtas vykdyti projektas „Suaugusių kurčiųjų švietėjų kompetencijų tobulinimas interaktyvių ir nuotolinių mokymų srityje“. Projekto trukmė dveji metai. Per šį laikotarpį kompetencijas kels kurčiųjų asmeniniai asistentai, gestų kalbos vertėjai bei gestų kalbos vertimo specialybės dėstytojai.

Projektas parengtas ir bus įgyvendinamas keturių partnerių konsorciume, kuriam vadovaus VšĮ Vilniaus kurčiųjų reabilitacijos centras. Projekto partneriai – Vilniaus apskrities gestų kalbos vertėjų centras, Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakultetas ir UAB „LGK Plius“.

Lietuvos kurčiųjų ir gestų kalbos vertimo srities specialistų bendruomenės yra mažos. Būtinos išorinės žinių injekcijos, nauja patirtis, kuri gali ateiti tik iš kitų šalių, turinčių senesnes gestų kalbos vertimo tradicijas, nusistovėjusias normas, taisykles. Siekiant gerinti gestų kalbos vertimo kokybę Lietuvoje, užtikrinant kokybiškesnę asmenų su klausos negalia integraciją, inovacijas reikia perkelti ir į Lietuvos sistemą.

Pagrindiniai projekto tikslai – skatinti gestų kalbos vertimo paslaugas kurtiesiems asmenims teikiančiųjų specialistų kvalifikacijos kėlimą, užtikrinant kokybišką kurčiųjų suaugusiųjų asmenų švietimą šiuo klausimu bei kurti inovatyvias mokymosi aplinkas ir programas užtikrinant kokybišką ir kūrybingą suaugusių kurčiųjų asmenų švietimą gestų kalbos vertimo klausimais.

Projekto metu numatomos keturios kvalifikacijos kėlimo stažuotės į Jungtinę Karalystę, Daniją, Italiją bei Kiprą, kuriuose bendrai dalyvaus 16 dalyvių ir 6 lydintys asmenys iš keturių konsorciumo partnerių organizacijų. Dalis jų – asmenys su klausos negalia, kuriems bus teikiama gestų kalbos vertėjų pagalba mokymosi metu.

Rugsėjo 11 d. Vilniaus apskrities gestų kalbos vertėjų centre įvyko pirmasis projekto partnerių atstovų susitikimas aptarti planuojamų veiklų bei pasiskirstyti atsakomybėmis.