Reikalavimai pretendentams:

Turėti ikimokyklinio ugdymo auklėtojo specialybę. Gebėjimas dirbti IKT.

Gebėjimas numatyti veiklos prioritetus, ugdymo proceso tikslus ir uždavinius, veiklos turinį, gebėjimas dirbti su veiklą reglamentuojančiais dokumentais.

Iki rugpjūčio 15 d.

  1. Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus (toliau – dokumentai):

1.1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje;

1.2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

1.3. išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;

1.4. gyvenimo aprašymą;

1.5. pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją (jei turi);

1.6. pedagoginių ir psichologinių žinių kursų išklausymo dokumento kopiją (jei turi);

1.7. atrankai pretendentas taip pat gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijų.

Pretendentai dokumentus skelbime nurodytu adresu pristato asmeniškai, siunčia registruotu laišku arba elektroniniu paštu. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.

845153507, 865086112

a.piragiene@pasvalys.lt, inga35@gmail.com