Konferenciją organizuoja Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakulteto Socialinės gerovės katedra

KONFERENCIJOS TIKSLAS – plėtoti teorijos ir praktikos dermę keičiantis gerąja patirtimi, pristatant socialinio darbo galimybes ir paslaugas kintančioje visuomenėje.

Respublikinėje mokslinėje-praktinėje konferencijoje bus siekiama plėtoti bendradarbiavimą tarp mokslo atstovų, socialinių paslaugų vystytojų ir studentų, būsimųjų socialinių darbuotojų. Taigi kviečiame socialinio darbo tyrėjus ir praktikus pasidalinti gerąja patirtimi apie teikiamas paslaugas įvairioms paslaugų gavėjų grupėms, taikomus metodus, naujas galimybes socialinio darbo lauke.

KONFERENCIJOS PROBLEMINĖS SRITYS:

·         Socialinis darbas bausmių vykdymo sistemoje;
·         Socialinis darbas su vaikais ir jaunimu;
·         Socialinis darbas su sunkumų patiriančiomis šeimomis;
·         Socialinis darbas su senyvo amžiaus asmenimis;
·         Socialinis darbas su pažeidžiamų grupių asmenimis.

Konferencija vyks 2024 m. balandžio 11 d. Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakultete, Studentų g. 39A, LT-08106 Vilnius.
Konferencijos pranešėjams ir dalyviams bus išduodami pažymėjimai.

Konferencijos REGISTRACIJOS FORMOS:

  • Pranešėjams (registruotis prašome iki kovo 29 d.,17.00 val.);
  • Dalyviams (registruotis prašome iki balandžio 10 d., 12.00 val.).