Darželis “Spalvų planeta” – pagalba tėvams ugdyti sumanią asmenybę, nepamirštant nuoširdžių santykių tarp suaugusiojo ir vaiko pasaulių. Visi kartu kursime darželio bendruomenę, kur bendradarbiaus vaikai, tėvai ir pedagogai.

Tam mes buriame vieningą komandą ir naujai atsidarančiame darželyje Fabijoniškėse (Ukmergės g. 279, Vilniuje)

Tai pedagogas, kuris

  • organizuos ir vykdys ugdomąjį procesą, galės atsiskleisti rengdamas ugdymo programą
  • planuos grupės ugdomąją veiklą,
  • kurs grupės ugdomąją aplinką, parinks priemones,
  • ugdys ir/ ar dalyvauti vaikų ugdymo(si) procese,
  • prireikus dalyvaus rengiant individualias vaikų ugdymo(si) programas,
  • sistemingai vertins, fiksuos vaikų daromą pažangą, apie vaikų pasiekimus informuos tėvus,
  • teiks informaciją, pagal kompetenciją konsultuos tėvus, kitus įstaigoje dirbančius specialistus ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo klausimais,
  • inicijuos ir/ar dalyvauti bendruose įstaigos renginiuose, projektuose ir kitose veiklose.

Mes siūlome atvirą naujoms idėjoms aplinką, galimybes tobulėti ir įgyvendinti savo kūrybines idėjas, darbą pilnu etatu.

Atlyginimas nuo 600 iki 900 EUR (Neto), priklausomai nuo kvalifikacijos ir noro.

Parašykite mums, mes norime bendradarbiauti ir kartu ugdyti jaunąją kartą!

Papildoma informacija:

CV siųsti info@spalvuplaneta.lt , skambinti tel.8-618-49687