Simona Ivanovaitė-Visockienė

simonaSimona Ivanovaitė-Visockienė Vilniaus kolegijoje įgijo Lietuvių gestų kalbos vertėjo bakalauro laispsnį. „Sprendimą studijuoti Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakultete lėmė keli faktoriai: ši studijų programa pasirodė įdomi, geri šią studijų programą baigusių studentų atsiliepimai, jaunatviškas smalsumas.
Studijų metai atmintin įsirėžė, kaip produktyvus ir įdomus laikas. Studijavau turėdama aiškų tikslą, ko aš noriu ir ko aš siekiu, todėl norėjosi iš „mokslų pasiimti“ kaip įmanoma daugiau. Tai ir stengiausi daryti. Mokytis buvo įdomu, bet turiu prisipažinti – nelengva.
Svarbiausi dalykai, kuriuos suteikė studijos, tai gebėjimas priimti teikiamą informaciją paskaitų metu, kiek įmanoma kokybiškiau ją naudoti praktikose ir, žinoma, profesionaliai atlikti darbą. Visi dėstomi dalykai buvo naudingi ir reikalingi, o didžiausią įspūdį paliko tos paskaitos, kurios buvo tiesiogiai susijusios su specialybe.
Mokantis gestų kalbą ypač svarbi – praktika. Ją atlikti visuomet grįždavau į savo gimtąjį miestą. Dėl įgytų žinių po II kurso praktikos sulaukiau pasiūlymo dirbti vasarą atostogų metu, o įgijus specialybę įsidarbinti Panevėžio gestų kalbos vertėjų centre. Šiuo metu sėkmingai realizuoju save šioje srityje.
Manau, tokie šaunūs studijų rezultatai būtų neįmanomi be kompetentingų, profesionalių, išmanančių savo dalyką dėstytojų, kurie visuomet mielai bendrauja su studentu. Esu nuoširdžiai dėkinga visam Vilniaus kolegijos dėstytojų kolektyvui už indėlį į jaunų žmonių ateitį.“